[Home Page]

Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté

Dvoudenní konference GeoForum 2004 společnosti Intergraph ČR a jejích partnerů se letos koná v brněnském hotelu International, a to ve dnech 5. – 6. října 2004.
Konference je určena všem, kteří se zabývají obory, pro které Intergraph se svými partnery již tradičně vytváří komplexní geoprostorová řešení (veřejná správa, doprava, lesnictví, zemědělství, energetika, plynárenství, vodárenství, telekomunikace, poskytovatelé dat, mobilní průmysl a další).

Účastníci budou mít možnost se seznámit s novými trendy ve vybraných zájmových oblastech, jako je například správa geoprostorových dat, analýza geoprostorových dat a jejich využití pro rozhodování, řešení pro katastr nemovitostí, integrace GIS s podnikovými informačními systémy, geoprostorové řízení zdrojů (GRM), řešení pro správu majetku, problematika digitální kartografie, vizualizace geoprostorových dat na webu, mobilní technologie a jejich využití v pracovních procesech, dálkový průzkum Země, digitální fotogrammetrie – zpracování dat, správa velkých objemů rastrových dat, interoperabilita dat a systémů, oblast inženýrských sítí a telekomunikací apod.
V letošním roce se též znásobí počet přednášek o zajímavých a konkrétních řešeních, která byla nedávno implementována u zákazníků.

Další informace o konferenci naleznete na www.intergraph.com/cz, kde je rovněž k dispozici on-line registrace.

Intergraph ČR - firemní příspěvek

vyvěšeno: 27.08.2004
ID článku: 1406
další informace: www.intergraph.com/cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Intergraph ČR - firemní příspěvek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
Kartografie
GIS DPZ
Fotogrammetrie Z domova
[Pošta]