[Home Page]

Průnik budovy s vodním tokem

Žádám o výklad postupu při vyhotovení geometrického plánu na vyznačení budovy, která z části zasahuje do vodního toku. Vodní tok je v této části veden v podzemí, existuje a v KN je veden jako vodní tok.

Geometrický plán byl vyřešen tak, že část budovy zasahující do vodního toku byla zobrazena a byla do vodního toku prosloučena. Katastrální úřad v Ústí nad Labem odmítl geometrický plán potvrdit a trvá na vyznačení budovy do vodního toku. (vodní tok prochází celým městem a někde zakrytý je a někde není)

Je postup katastrálního úřadu správný?

Ing. Jiří Jindřich
Geodézie Sever spol. s.r.o.
geodezie.sever@volny.cz

22. září 2004 obdržela redakce kopii vyjádření ČÚZK. Více na:
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1450

Dotaz na cuzk@cuzk.cz byl v kopii poslán 30.8. i do naší redakce

vyvěšeno: 03.09.2004
poslední aktualizace: 22.09.2004
ID článku: 1425
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1450


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Vševědna
[Pošta]