[Home Page]

Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba

Víte, že to byl Dr. Emil Holub, který první na světě sestavil kolem r. 1887 použitelnou mapu Viktoriiných vodopádů?Jak dr. Holub měřil
Práce a postupy, které Holub používal, už nebyly v jeho době moderní. Běžně se používaly fotoaparáty (na suché desky), Holub ale zůstal u zdlouhavého a nepřesného kreslení. Mapa vznikla pomocí práce s kompasem, tak jak je na mapě uvedeno. Je nutno upozornit, že kompasy v době dr. Holuba byly jen o trochu složitější přístroje, než jaké známě dnes (zrcátka, rysky), avšak geografové s nimi pracovali mnohem pečlivěji a dovedli s nimi řešit různé úlohy. Pomocí znalosti základních geometrických vztahů dokázali v krajině měřit s neuvěřitelnou přesností. Stačila jedna známá délka nebo výška, například pásmem změřená hůl, strom nebo ohrada, a společně s pečlivě změřenými úhly pomocí kompasu se úlohami o podobnosti či shodnosti trojúhelníků, Pythagorovy věty a dalších pravidlech (známých dnes z učiva matematiky základní školy) dopracovali k překvapivě přesným měřením délek, vzdálenosti, výšek a hloubek.

Článek Mapa Emila Holuba, ze kterého je ukázka přejata, vyšel 8.7.2004 na www.national-geographic.cz . Autor, Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., je vedoucím Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, člen KS ČR, CAGI aj., ale také externí spolupracovník naší redakce.

redakce

vyvěšeno: 03.09.2004
ID článku: 1426
další informace:www.national-geographic.cz/detail.asp?id=641
www.national-geographic.cz/
www.geoinformace.cz/index.php?z=20


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server]
Kartografie
Internet Zajímavosti
[Pošta]