[Home Page]

Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze

Katedra speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze nabízí svým bývalým diplomantům možnost převzetí některých archivovaných diplomových prací, jejichž vedoucími byli Ing. I. Janžurová, Doc. Ing. P. Hánek, CSc., Doc. Ing. Z. Novák, CSc., Ing. M. Palata, Doc. Ing. J. Procházka, CSc. a Doc. Ing. O. Vosika, CSc.

V případě zájmu napište do 15.11.2004 na adresu hanek@fsv.cvut.cz s uvedením roku zpracování a (zejména u kolegyň tehdejšího i současného) příjmení. Zájemci budou vyrozuměni o možnosti osobního (nikoli poštovního) převzetí práce.

Doc. Ing. P. Hánek, CSc.,

vyvěšeno: 20.09.2004
ID článku: 1448


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server] Školství [Pošta]