[Home Page]

Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu

Konferenční sál brněnského hotelu Internacionál uvítal početnou komunitu českých a slovenských uživatelů produktů Intergraphu. Řada z nich si ještě pamatuje, že právě tu před pěti lety, tj. v roce 1999 byla zahájena tradice setkání GeoForum cs. Letošní GeoForum začalo trochu netradičně. Vzhledem k tomu, že několik desítek účastníku zůstalo dočasně uvězněno na dálnici mezi Prahou a Brnem, zahajovací referát ředitele společnosti Integraph v ČR ing. Havaše bylo nutno odložit na pozdější dobu. A tak po krátkém uvítání ing. Hnojila ihned přímo začínal specializovaný program konference přednáškou Jakuba Svatého, vedoucího projektů Intergraphu o aplikacích pro katastr nemovitostí. KN je nejen aktuální celorepublikovou sadou popisných a grafických informací s kvalitou garantovanou státem, ale rovněž materiálem vhodným pro řadu dalších operací, zejména v integraci s dalšími datovými zdroji. Na údaji KN tak lze provádět nejrůznější analýzy pro plánovací potřeby, díky „bezešvosti“ sady nad mnoha k. ú. současně, propojovat je s daty územních plánů, ZABAGEDu či ortofotomap, případně dalšími disponibilními zdroji dnes již nabízenými na geodatových portálech. Intergraph rozpracoval a poskytuje efektivní aplikace pracující s daty KN jak v prostředí desktopu, tak webu.

Navazující příspěvek Petra Kubíčka byl úvodem do zítřků, které nás čekají v souvislosti s nasazením standardů Evropské unie v ČR při využití geodat a jejich zprostředkování po Internetu. Evropská komise již podepsala první direktivu týkající se geodat, takže její uvedení do plné platnosti je otázkou jen krátkého času i u nás. Geodata jsou mimo jiné klasifikována do čtyř hierarchických úrovní: evropská, národní, regionální a lokální. Definovány jsou rovněž skupiny jejich uživatelů: stát, veřejné služby, komerční sféra, výzkum, nevládní a nevýdělečné organizace a občané. Internet mimořádně usnadňuje práci s geodaty díky možnosti elektronického podpisu, prezenci metadat a standardů OGC (nyní Open Geospatial Consortium). Intergraph rozpracoval rozhraní pro Web Mapping, které využívá data z několika mapových serverů, skládá je na sebe do tzv. „profilů“. Aplikace od Intergraphu GeoMedia Web Map 5.2 WMS umí takové profily vytvářet a kromě toho se uplatňuje i v roli desktopu. V současné době je u nás aktivní „Portál mapových služeb ČR“, řada regionálních portálů (zejména na krajích), které ve spojitosti s vhodnou aplikací výrazně sbližují možnosti tenkého a tlustého klienta. Uživatelé nad načtenými daty pak mohou provádět vlastní studie. Při použití WMS pak skutečně „mezi uživatelem a data stojí pouze SQL“ a „mezi uživatelem a dalšími datovými zdroji jen URL“. Nová technologie je navíc škálovatelná a umožňuje samozřejmou interoperabilitu mezi produkty i daty.

Po příjezdu několika skupin účastníků se svého projevu ujal Josef Havaš a seznámil přítomné se stavem společnosti Intergraph v roce 2004. Společnost pracuje již další rok v osvědčené struktuře čtyř samostatných divizí. Pražské středisko společnosti má nadále na starosti země střední a jihovýchodní Evropy. Do praxe je intenzivně prosazována strategie společnosti „Now – Next – After Next“. „Now“ znamená nezbytné strukturální změny. Došlo ke změnám ve vedení společnosti, nově byly definovány její cíle, došlo k revizi kapitálové struktury, změnila se role korporace. V souvislosti s „Next“ (do roku 2005) jsou aplikovány další prorůstové strategie. V průběhu krátkého období došlo ke mimořádnému zvýšení burzovní ceny akcií Intergraphu. Z původní hodnoty 2,60 USD se vyšplhala na nynějších 26 USD za akcii. Na posledním světovém setkání uživatelů produktů a služeb společnosti Intergraph na GeoSpatial World 2004 v Miami bylo představeno nové logo společnosti, které má symbolizovat posílené zaměření na SW a na řešení nad ním a také na vysoce specializovaný HW (pro DPZ a fotogrammetrii). „After Next“ souvisí s vizemi a misemi Intergraphu v bližší i vzdálenější budoucnosti. Společnosti si klade za cíl vyvíjet taková řešení a takové služby, které klientům umožní „vidět svět zřetelněji“ a které nebídnou kvalitnější, efektivnější a rychlejší rozhodování.

Divize Mapping and Geospatial Solutions se specializuje na vývoj produktů, geoprostorová řešení a jejich implementaci. Ukazuje se, že rozhodující se stávají konkrétní geoprostorová řešení a jejich zavedení do praxe. Jako hybná sila pokroku se prosazuje interoperabilita a s ní související škálovatelnost, bezpečnost, otevřenosti a spolehlivost systémů. Open Geospatial Consortium, jehož členy jsou mj. také Autodesk, MapInfo a mnoho jiných společností a organizací, rozvíjí iniciativy interoperability právě ve spolupráci s Oracle. Produkty divize charakterizuje v letošním roce několik stovek novinek, ať již jde o GeoMedia (verze 5.2), G/Technology (nyní 9.2), InService, TerraShare (v. 2.1), Z/Imaging či IntelliWhere. Například poslední technologie GeoMedia vykazují zásadní novinky v oblasti pořizování, zobrazování a zpracování dat (GM Image Light Table, GM Fusion, GM Stereo Feature Collection). bezesporu zajímavé a velmi optimistické jsou poznatky o růstu efektivnosti investic do geoprostorových informačních technologií. V souvislosti s technologickým pokrokem profit investora vzrostl od 90. let z poměru 2:1 (zisk:náklady) po současných 4:1. Ve společnostech, které tyto technologie využívají přímo v organizaci a provádění své práce to může činit až 8:1. A to už stojí za to. Ostatně rychle rostoucí počet partnerů společnosti po celém světě svědčí o vysoké oblibě a užitkovosti služeb a produktů Intergraphu a vysoké úrovni nadstavbových řešení.

Závěrečným bodem dopoledního jednání konference bylo ocenění nejlepších partnerů společnosti Intergraph v ČR a SR. Ocenění za unikátní kartografické dílo ortofotomapa ČR převzal ing. Sukup za GEODIS BRNO. Společnost HSI, spol. s r.o. získala cenu za komplexní řešení pro správu majetku. Významně byl oceněn projekt Grafického datového skladu Lesů České republiky, s.p. a trnavská společnost YMS za tvorbu komplexních řešení. navazující odpolední program konference se již nesl ve světle aktuálních zkušeností jak tvůrců a distributorů, tak uživatelů jednotlivých technologií Intergraphu a jeho partnerů.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 06.10.2004
ID článku: 1456

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
GIS
Fotogrammetrie Z domova
[Pošta]