[Home Page]

Digitální měření a zpracování dat pro účely KN

PRAHA (30.9.2004) - Poslední zářijový den se konal v velkém sále libeňského Bílého domu další z mnoha seminářů, kterými resortní výzkumný ústav zajišťuje pro odbornou veřejnost proces celoživotního vzdělávání. Tentokrát pro více než stovku posluchačů připravili své referáty ústavní odborníci z útvaru GIS a katastru. Na programu bylo Digitální měření a zpracování dat pro účely KN.
Ve svém úvodním referátu Digitální způsob měření a zpracování geodat vedoucí útvaru GIS a katastru Milan Kocáb probral problematiku ze všech stran. Hovořil mimo jiné o rychlých informacích o území, o dálkovém přístupu k datům, o navigaci a mobilním systému tvorby dat a kvalitě dat. Řečník přiznal různou kvalitu digitálních map katastru nemovitostí a informoval o letošním zastavení výroby katastrálních map digitalizovaných. Zatímco se centrální databázi podařilo přibližně 90 000 000 záznamy popisných informací tuto databázi zcela naplnit, u digitálních map se to zatím podařilo jen z 27,3 procenty. Upozornil, že došlo ke změnám v legislativě a podle novinek v právních normách bude muset od prvního lednového dne roku 2005 veřejná a státní správa používat výhradně státní mapové dílo. Milan Kocáb rovněž upozornil na skutečnost, že lidé s odborností geodeta a kartografa by měli zastávat významné funkce právě tam, kde se s geodaty pracuje a kde se o nich rozhoduje. „Praxe je jiná“, poznamenal Milan Kocáb.
Zajímavou přednášku Tvorba digitálních polních náčrtů a práce s rastry doplněnou mnoha praktickými ukázkami měl nový muž resortního výzkumu Jaroslav Křenek. Na něj navázal s příspěvkem Přenos a zpracování dat v terénu další nová tvář resortního výzkumu Tomáš Cajtham. Příspěvkem Výměna dat s katastrálními pracovišti program referátů uzavřel Milan Kocáb. Ve vymezeném čase na závěr proběhla z pohledu pořadtele plodná diskuse.
Referujícími byli …
Ing. Milan Kocáb, MBA, ved. útvaru GIS a katastru, VÚGTK Zdiby
Bc. Jaroslav Křenek, odborník v oblasti grafických systémů, VÚGTK Zdiby
Ing. Tomáš Cajthaml, odborník v oblasti sběru a ukládání dat, VÚGTK Zdiby

Připomínáme, že známý tým Zdeňka Bláhová a Vlasta Korunková z útvaru ODISu VÚGTK pořádá další semináře i v říjnu a v listopadu a podrobnosti o nich naleznete na webových stránkách VÚGTK.

Petr Skála

vyvěšeno: 08.10.2004
ID článku: 1458
další informace: www.vugtk.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Kartografie
Z domova
[Pošta]