[Home Page]

Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

Odborný program letošního GeoFora probíhal paralelně ve dvou až třech specializovaných sekcích v obou jednacích dnech podle přesně stanoveného programu, takže bylo možné přebíhat z jednoho sálu do druhého a sledovat vybrané přednášky.

V sekci o inženýrských sítích a geoprostorovém řízení zdrojů přinesl Pavel Zůna z Intergraphu přehled zajímavých řešení na bázi G/Technology pro významné distribuční společnosti v ČR a v sousedních zemích Evropy. Standardem se stává propojení systémů G/Technology se SAP a dalšími moduly na přání zákazníka. Produkty z řady G/Technology od Intergraphu velice citlivě reagují na technologický vývoj v oborech distribuce energie, vody, plynu apod. či telekomunikací a jsou schopny efektivně podpořit správu, využití a údržbu sítí.

Alexander Cimbaľák z bratislavské společnosti ACE Enterprise Slovakia s. r. o. přednesl v příspěvku „Profesionálna integračná platforma pre náročných“ podrobný přehled o činnosti své firmy, která se zaměřuje na vývoj a implementaci integrovaných řešení pro správu majetku (a nejen pro tyto účely). ACE v Bratislavě a ve své pobočce v Mnichově vyvíjí kromě jiného řešení pro malé a střední firmy ACE ERP, geoinformační systémy na bázi produktů řady GeoMedia od Intergraphu pod značkou ACE GIS.

Luděk Levinský z Intergraphu v téže sekci demonstroval několik řešení, která využívají technologie od ACE. ACE EI v nich funguje jako tzv. integrační sběrnice. G/Technologie od Intergraphu jsou tak napojeny na systémy řízení prací v sítích utilities či k managementu projektů.

Joachim Jahn ve spolupráci se Stanislavem Šumberou (oba Intergraph) předvedli zajímavá řešení rozvíjející mobilní technologie IntelliWhere. Pro tuto oblast nabízí Intergraph strukturovaná real-time řešení optimalizace operací s integrací rozmanitých zdrojů dat a informací. Zájemci o tato řešení se rekrutují nejen z oblasti řízení pracovních sil, dopravy, správy utilit, ale ve stále rostoucím počtu ze sféry krizového managementu (bezpečnost, hasiči, rychlá zdravotnická pomoc, vojenství, domobrana, přepravy nebezpečných nákladů apod.). Nezanedbatelný zájem rovněž trvá ze strany operativního sběru dat v terénu. Požadavkům dobře vyhovuje systém TrackForce adjustovaný na potřeby jednotlivých resortů civilních či nearmádních služeb. TrackForce je v podstatě server obsluhující mobilní zdroje v rukou jednotlivých tříd řídící a výkonné složky personálu.

V sekci partnerských řešení mj. upoutal referát Rudolfa Kantorka z YMS o zavádění technického informačního systému (TIS) ve vodárenství na Slovensku. TIS je koncipován jako modulární systém. Skladba jeho modulů reflektuje potřeby zákazníka. Jeho samozřejmostí je široká komunikace s okolím, znamenající spojení s jinými informačními systémy (např. u SHMÚ, MŽP SR), ale také napojení na řešené domácí i mezinárodní projekty (využívá možností modelování a simulace procesů).

Martin Trávníček z HSI poreferoval o řešení pro správu majetku a podpoře facility managementu v systému AMI. HSI se orientuje mj. na taková řešení, která umožní přímé spojení s podnikovým informačním systémem. AMI (Aktiva-Majetek-Informace, či Asset Management Information) využívají technologii GeoMedia Professional a další běžné i specializované kancelářské software.

Z jiného soudku byla prezentace Tomáše Orlíka z GCWare o zkušenostech s tvorbou navigačního systému pro město Dubaj ve Spojených arabských emirátech, k němuž byla jeho společnost povolána po úspěchu ve výběrovém řízení. Systém je založen na využívání informačních kanálů SMS, MMS, WAP a využívá technologii GeoMedia Web Map Professional. Vytváří tzv. „zátěžové mapy“, které slouží při rozhodování při výběru průjezdní trasy. Získané zkušenosti v zahraničí dobře posloužily při vývoji aplikace pro hlavní město Prahu v rámci projektu „Mobilní doprava Praha“, kde jde především o zásadní zlepšení informovanosti o situaci v dopravě v Praze.

Další navigační zajímavosti představil Tomáš Honš ze společnosti GEOTRONICS Praha, dodavatele zařízení GPS Trimble na český trh. Trimble rozvíjí nadějnou spolupráci s Intergraphem na bázi technologie IntelliWhere, ve které jde o vývoj mobilního GISu. Dobré výsledky se už dostavují. V kooperaci s IntelliWhere On Demand je rozvíjen vektorový software pro PDA, který ocení zejména uživatelé v energetice, plynárenství, vodárenství, telekomunikacích či povrchovém hornictví.

Zdeněk Hotař z GEODISu BRNO představil unikátní barevnou ortofotomapu České republiky v kladu listů SMO 5 s rozlišením 0,5 m. Informoval také o už probíhající aktualizaci, která by v průběhu 30 měsíců měla přivést na svět kvalitativně zcela novou celostátní ortofotomapu v rozlišení 20 cm. Další perspektivou je rozvíjející se laserscanning, jehož kvality už ocenila řada uživatelů v ČR i zahraničí.

Součástí letošního GeoFora cs byla řada příjemných společenských akcí a tak nezbývá než se těšit na příští setkání odborníků, které se snad netradičně bude konat jinde než v Brně a umožní účast kolegů z dalších zemí.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 11.10.2004
poslední aktualizace: 15.10.2004
ID článku: 1462

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
[Server]
GIS
GPS Internet
[Pošta]