[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 3.) – Královehradecký kraj

[na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

Trutnov - budova městské knihovny, Krakonošovo náměstí 128, Samuel Fritz

V Trutnově se nachází pamětní deska věnovaná Samuelovi Fritzovi. Text je v češtině a v dolní části desky ve španělštině.

PATER SAMUEL FRITZ S. J.
* 9. 4. 1654 TRUTNOV † 20. 3. 1725 JEBEROS, PERU
JAKO JEDEN Z PRVNÍCH EVROPANŮ SPLUL AMAZONKU
AŽ K JEJÍMU ÚSTÍ DO ATLANTICKÉHO OCEÁNU
A VYTVOŘIL PRVNÍ PODROBNOU MAPU TOHOTO VELETOKU
TENTO KÁMEN POCHÁZÍ Z OSADY JEBEROS,
KDE P. S. FRITZ ŽIL POSLEDNÍ LÉTA SVÉHO ŽIVOTA.

Pamětní deska věnovaná trutnovskému rodákovi se nachází také na skalním bloku u jezera Laguna Lauricocha. V těchto místech pramení Amazonka tokem Maranonu.

Mladějov - František Josef Gerstner

Rytíř, profesor František Josef Gerstner - zakladatel Pražské polytechniky - prožil poslední léta svého života v Mladějově u Jičína, kde je také pochován. U hrobu je pamětní deska (z roku 1955):

ZDE OD R. 1832 ODPOČÍVÁ FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER NAROZENÝ R. 1756 V CHOMUTOVĚ, VĚHLASNÝ MATEMATIK A ASTRONOM, SVĚTOZNÁMÝ PRACOVNÍK V MECHANICE A HYDRAULICE. NAVRHL R. 1807 SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A LINCE PRVNÍ ŽELEZNICÍ NA PEVNINĚ A SE SVÝM SYNEM FRANTIŠKEM ANTONÍNEM PROVEDL JEJÍ STAVBU. POSTARAL SE, ABY NEJSTARŠÍ VEŘEJNÁ TECHNICKÁ ŠKOLA, ČESKÝ STAVOVSKÝ INŽENÝRSKÝ ÚSTAV V PRAZE, ZALOŽENÝ R. 1707 ČESKÝM RESKRIPTEM, BYL PŘEMĚNĚN NA POLYTECHNICKOU ŠKOLU, JEJÍMŽ PROFESOREM A PRVNÍM ŘEDITELEM BYL JMENOVÁN R. 1803. TOTO JÍM ZŘÍZENÉ TECHNICKÉ UČILIŠTĚ PŘEŠLO R. 1920 V ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
LIL ZUKOV N. P.

Na náhrobní desce je nápis:

IMMENSO JUVENIS SPECTABAT SIDERA COELO,
CERTA VIR UNDANTES JURA DOCEBAT AQUAS,
NATURAE HUMANUS ADJUVIT VIRBUS ARTES
LAUDATE SENEX MULTA CLARUS AD ASTRA REDIS.
JAKO MLADÍK POZOROVAL HVĚZDY NA NEKONEČNÉM NEBI,
JAKO MUŽ STANOVIL VODÁM PŘESNÉ ZÁKONY
A PODPOŘIL LIDSKÉ UMĚNÍ SILAMI PŘÍRODNÍMI,
JAKO STAŘEC PROSLAVENÝ MNOHOU SLÁVOU,
ODEŠEL KE HVĚZDÁM.

Další pamětní desky věnované profesoru Františku Josefovi Gerstnerovi jsou v Chomutově, kde se nachází také jeho druhý hrob.

Jičín - Jiráskova 11, Dr. Gustav Gruss

Na náhrobní desce je nápis:

ZDE SE NARODIL 3. SRPNA 1854
DR. GUSTAV GRUSS
PROFESOR HVĚZDÁŘSTVÍ NA UNIVERZITĚ
KARLOVĚ, ZESNULÝ V PRAZE 22. ZÁŘÍ 1922.

V Jičíně se nacházejí také tři pamětní desky věnované K. V. Raisovi (viz Zeměměřič č. 3/2004), a to na stejném domě jako deska prof. Grusse a dále na základní škole v Husově ulici a na náměstí Svobody č. 14. U Jičína se nachází trigonometrický bod Veliš.

Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves čp. 68, Profesor Emil Buchar

Profesor Emil Buchar byl významný český astronom. Objevil první českou planetku, kterou nazval Tynka. Jako první využil pozorování první umělé družice vypuštěné 4. října 1957 v tehdejším Sovětském Svazu ke zpřesnění zploštění Země. Pamětní deska Emilovi Bucharovi byla odhalena u příležitosti stého výročí jeho narození v Horní Nové Vsi, která je součástí Lázní Bělohrad. Na rodném domě čp. 68 je deska s nápisem:

V TOMTO DOMĚ SE DNE 4. VIII. 1901 NARODIL
PROF. RNDR. EMIL BUCHAR, DRSC. ČLEN KORESPONDENT ČSAV,
ČLEN MEZINÁRODNÍ ASTRONOMICKÉ UNIE
ZEMŘEL 20. IX. 1979 V PŘÍBRAMI

Body Josefovské základny

Tři body Josefovské základny z roku 1863 se nacházejí v polích východně od Jaroměře. Vlastní body jsou přikryty pískovcovými pomníky. Podzemní značky jsou 1,90 m pod zemí. U krajních bodů jsou pomníky vysoké 3,30 m. Spodní část, osmistěnný kvádr, je vysoký 0,70 m a má 4 strany 1,40 m dlouhé, a zbývající 4 jen 0,30 m. Prostřední část je opět osmistěnný kvádr, vysoký 1,10 m, stěny kvádru jsou 0,85 m resp. 0,18 m dlouhé. Třetí horní část je osmiboký komolý jehlan s délkami dolních stran 0,64 m resp. 0,15 m dlouhými.

Severovýchodní koncový bod číslo 3 leží vlevo od silnice 294 (ve směru od Jaroměře) na nejvyšším místě pole u obce Nový Ples poblíž jaroměřského letiště. Ples byl dřívější název Josefova. Jihozápadní koncový bod číslo10 se nachází vlevo, asi 300 m za hřbitovem v obci Vlkov, poblíž silnice ve směru z Jaroměře na Smiřice.

Pomník prostředního bodu je menší: Je vysoký 1,40 m a u paty měří 0,80 m. Bod se nachází v poli vlevo od silnice z obce Nový Ples do Rasošky, asi 300 m před kruhovými kovovými sily. Mezi jednotlivými body není v současné době vzájemná viditelnost.

Josefovská základna je jednou ze dvou základen vojenské triangulace (1862 - 1898) v ČR, měřila 5,3 km. Druhá základna byla u Chebu. Za výpočetní plochu byl zvolen Besselův elipsoid z roku 1841. Průměrná délka stran I. řádu byla 40 km a nejdelší délka Králický Sněžník - Sněžka měřila 98,2 km. Úhlové měření se provádělo teodolity se šroubovými mikroskopy nejprve ve skupinách (každý směr se měřil 48x), později ve všech kombinacích Schreibrovou metodou. Přesnost měření byla vysoká: 48 % uzávěrů trojúhelníků byla menší než 1" a pouze u 5 % z celkového počtu 1 518 trojúhelníku byla větší než 3". Relativní přesnost délkových základen byla velmi vysoká - 1.10-6, tj. 1 mm na 1 km (1 ppm).

Všechna místa jsem navštívil a za pomoc děkuji prof. J. Kabeláčovi a ing. P. Vyskočilovi.

Ing. Jan Ratiborský, CSc.
ratiborsky@fsv.cvut.cz

redakce

vyvěšeno: 15.11.2004
poslední aktualizace: 30.11.2004
ID článku: 1500


Z časopisu Zeměměřič č. 04-11
[Server] Zajímavosti [Pošta]