[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj

[na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

Kromě dalšího z loktů a ZNB III - Vrbatův Kostelec v tomto kraji najdete vzpomínky na Jana Marka Marků, Dr. Emila Holuba, Jana Pernera a Jana Ámose Komenského.

Litomyšl - stará radnice

Smetanovo náměstí čp. 50

Český loket

Stará radnice s věží byla postavena r. 1418. V dnešní podobě má barokní fasádu z 18. stol., kdy byla budova ještě spojená se sousedním domem čp. 53. Pod novodobým orlojem z r. 1907 je do věže vezděna kontrolní délková míra, litomyšlský loket (přibližně 59,5 cm). Poblíž lokte je nivelační značka a tabulka, která označuje výšku vody při katastrofální povodni r. 1781, která zpustošila velkou část náměstí.

Loket český
59 cm
MÍRA PLATNÁ V DOBÁCH
1370 - 1763 - ZACHOVÁN
JEST POUZE V LITOMYŠLI
V PRAZE A LITOMĚŘICÍCH
OSADA MĚSTA LITOMYŠLE 1938

V rozporu s obsahem desky v Litomyšli jsem zjistil, že loket se nachází ještě v Českých Budějovicích (viz Zeměměřič č. 8+9/2004) a na portálech radnic v Telči a Kyjově.

Lanškroun

ulice Jana Marka Marků

Marcus Marci

V roce 1654 se Marci - významná osobnost Rudolfínské doby - stal osobním lékařem císaře Ferdinanda III. Byl po něm pojmenován kráter na odvrácené straně Měsíce. Marci se jako první zabýval pružnými srážkami těles a prováděl různé optické pokusy. Další obory jeho zájmu jsou patrné z obsahu pamětních desek. Poblíž náměstí, na místě rodného domu, je pamětní deska, na níž je symbol lékařství - hůl ovinutá hadem (se kterou je zobrazován řecký bůh lékařství Asklépios) a kuličky, se kterými prováděl Marci pokusy v mechanice.

V DOMĚ,
KTERÝ STÁVAL V TĚCHTO MÍSTECH,
SE 13. 6. 1595 NARODIL
JAN MAREK MARKŮ
LÉKAŘ, PŘÍRODOVĚDEC, FYZIK,
ZAKLADATEL SPEKTROSKOPIE,
REKTOR KARLOVY UNIVERZITY
V PRAZE

Lanškroun

náměstí Jana Marka Marků

Pomník Jana Marka Marků

V Lanškrouně je Marciho pomník (v době odhalení - 13. června 1995 - ale stál na náměstí Aloise Jiráska), jehož autorem je Zdeněk Kolářský (1994) a který odlil K. Mráz.

JAN MAREK MARCI Z KRONLANDU,
VÝZNAMNÝ ČESKÝ FYZIK,
MATEMATIK, ASTRONOM, LÉKAŘ A FILOSOF,
REKTOR KARLOVY UNIVERZITY V PRAZE.
* 13. 6. 1595 V LANŠKROUNĚ
+ 10. 4. 1667 V PRAZE

S pamětní deskou Jana Marka v Melantrichově ulici číslo 12 v Praze na domě U Zelené lípy se setkáme v jednom z pražských dílů.

Holice

Dr. Emil Holub

Významný cestovatel jižní Afrikou se narodil v Holicích. Na jeho rodném domě - městské radnici - byla pamětní deska, kterou vytvořil akademický sochař Jan Štursa (10. října 1909). Radnice byla vypálena 6. května 1945. Dnes se deska nachází na památníku Dr. Emila Holuba a pod deskou je nápis

DR. EMIL HOLUB
AFRICKÝ CESTOVATEL
SE NARODIL DNE 7. ŘÍJNA 1847

Na památníku je busta Emila Holuba (3. října 1997). U příležitosti 100. výročí narození dr. Emila Holuba byla 16. října 1949 odhalena v Holicích jeho socha. Sochu dal postavit kruh rodáků a přátel města Holic v Praze s podporou ministerstva informací a osvěty. Autory sochy jsou akademičtí sochaři Jindřich Soukup a Karel Durych. Pamětní deska věnovaná dr. Emilovi Holubovi je v Praze v Nerudově ulici č. 35/239.

Česká národní banka vydala 20. února 2002 stříbrnou minci v hodnotě 200 Kč ke 100. výročí úmrtí dr. Emila Holuba. Na minci, kterou navrhl akademický sochař Ladislav Kozák je Holubův portrét a figurální motivy tančících domorodců. Emil Holub je také na československé známce (Zeměměřič č. 11+12/1998).

Holice - Staroholická 236

Dr. Emil Holub

Na škole, do které v Holicích chodil Emil Holub, byla 2. října 1947 odhalena pamětní deska. Na desce je kromě textu vyryta hlava Emila Holuba v tropickém klobouku.

DO TÉTO ŠKOLY CHODIL
AFRICKÝ CESTOVATEL
DR. EMIL HOLUB
RODEM Z HOLIC
Emil Holub během svých třech afrických cest vytvořil mapy, které dokládají jeho geodetickou a kartografickou zručnost.

Choceň - nádraží

Jan Perner

Na budově nádraží v Chocni je pamětní deska věnovaná tvůrci železnice z Olomouce do Prahy Janu Pernerovi (1815 - 1845). První vlak projel trať z Olomouce do Prahy 20. srpna 1845. O několik dní později se Jan Perner u tunelu v Chocni (dnes již zrušeného) těžce zranil a na následky tohoto zranění zemřel.

Brandýs nad Orlicí

Jan Amos Komenský

Z dalších pamětihodností kraje bych chtěl upozornit na pomník Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí, který sloužil po několik let jako útočiště tohoto biskupa Jednoty bratrské. Ochranu mu poskytl tehdejší majitel brandýského panství, Karel starší ze Žerotína. V prudkých bouřích doby nalezl Komenský v Brandýse snad alespoň na čas bezpečné a klidné místo, kde mohl napsat jedno ze svých nejznámějších a nejpůsobivějších děl - Labyrint světa a ráj srdce. Ani vliv mocného Žerotína, v pobělohorské době ostatně rychle upadající, nemohl ale trvale vzdorovat mocenskému tlaku vítězů, kteří směřovali k naprostému ovládnutí země. Komenský musel po několika letech Brandýs a nakonec i Čechy opustit. V roce 1865 byl za mnohatisícové účasti mj. Františka Palackého, Miroslava Tyrše a Jana Evangelisty Purkyně odhalen v Brandýse nad Orlicí J. A. Komenskému pomník, první na území České republiky.

JANU AMOSU KOMENSKÉMU
VDĚČNÝ NÁROD.
DNE PÁTÉHO ZÁŘÍ
MDCCCLXV
Komenskeho_mapa.jpg, 43 kB
Ing. Jan Ratiborský, CSc.
ratiborsky@fsv.cvut.cz
Deska_Holub.jpg, 3 kB Deska_Perner_Chocen.jpg, 5 kB Holub.jpg, 3 kB Holub200.jpg, 2 kB Komensky_Klopoty02.jpg, 2 kB Loket_Litomysl.jpg, 10 kB Marci_Lanskroun01.jpg, 3 kB Marci_Lanskroun02.jpg, 10 kB Socha_Holub.jpg, 5 kB

(joh)

vyvěšeno: 30.11.2004
ID článku: 1516


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server] Zajímavosti [Pošta]