[Home Page]

Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

Dne 14. prosince 2004 zemřel náhle ve věku nedožitých 74 let vysokoškolský pedagog Ing. Emanuel Kolenatý, Csc. Inženýr Emanuel Kolenatý, CSc., působil na oboru geodézie a kartografie ČVUT v Praze téměř 46 let. Po absolvování Zeměměřické fakulty a praxi v odděleních nivelace a triangulace tehdejšího Geodetického a topografického ústavu v Praze, nastoupil roku 1958 dráhu vysokoškolského pedagoga na katedře vyšší geodézie, kde se zabýval především problematikou nivelačních sítí. Od roku 1996 přešel na katedru speciální geodézie na níž se podílel na výuce geodézie stavebních oborů. Pedagogické a odborné činnosti se vždy věnoval s plným nasazením a pečlivostí. Vychoval řadu absolventů z nichž mnozí se stali uznávanými odborníky. Pro své vlastnosti a citlivý přístup byl oblíben svými spolupracovníky i studenty. S praxí trvale spolupracoval zejména při řešení problematiky vertikálních posunů technických děl, donedávna se zúčastnil letních nivelačních kampaní Zeměměřického ústavu. Zabýval se také historií zeměměřictví. Mnoha kolegům a absolventům je znám jako zakladatel a iluzionista Čáry klubu při stavební fakultě ČVUT. V Ing. Emanuelovi Kolenatém, CSc. ztrácí Fakulta stavební výborného pedagoga, odborníka a kolegu, který byl vždy připraven ochotně pomoci. Poslední rozloučení s Ing. Kolenatým bude 21. prosince 2004 od 12.15 hodin v obřadní síni krematoria v Motole. Čest jeho památce.

redakce

vyvěšeno: 20.12.2004
ID článku: 1521


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server]
Různé
Školství Z domova
[Pošta]