[Home Page]

Požehnané svátky a zdar v novém roce

Naše redakce letos věnovala finanční prostředky za vánoční a novoroční přání na humanitarní účely. Alespoň touto cestou přejeme našim čtenářům, autorům a v neposlední řadě i inzerentům požehnané svátky a zdar v novém roce 2005.

Pokojné Vánoce může jen popřát, ale ke zdaru v roce 2005 se pokusíme i svou měrou přispět.

V novém roce nás naleznete i na nové adrese v ulici Ostrovského 253/3, Praha 5.

za redakci Radek PETR, vydavatel

vyvěšeno: 22.12.2004
ID článku: 1522


Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
[Server] Různé [Pošta]