[Home Page]

Informace o členských příspěvcích ČSGK

Informace pro členy ČSGK:
Roční příspěvek:
-indiv.člena je 200.-Kč
- indiv.člena,který je zároveň člen pobočky je 100.-Kč
- důchodce,ženy na mat.dovol.,studenta je 30.-Kč

Zasílání Zeměměřického věstníku - předplatné na rok (cca 10 čísel) je 120.-Kč

Dobrovolný příspěvek na členství ČSGK v Mezinárodní nevládní organizaci FIG je 20.-Kč

Platby:
1) s l o ž e n k o u - jako variabilní symbol uvádějte vaše identifikační číslo
2) b a n k o v n í m p ř e v o d e m na účet ČSGK - č.ú. 1937568329/0800
3) přímo na sekretariátu ČSGK, Novotného lávka 5, Praha 1

Uhrazení členských příspěvků očekáváme do 31.3.2005.

Další podrobnosti získáte na sekretariátu Českého svazu geodetů a kartografů v Praze.

Jana Chudobová

vyvěšeno: 07.01.2005
ID článku: 1529

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
[Server] GeodézieZ domova [Pošta]