[Home Page]

Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005

Český svaz geodetů a kartografů zve všechny zájemce o ineženýrskou geodezii na seminář
„Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005“
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 21.4.2005 v Brně - na výstavišti v Kongresovém centru v sále B

Tématická náplň semináře :

Aktuální problémy inženýrské geodézie z pohledu FIG.
Projektové řízení staveb ve fázi jejich stavebně technologické přípravy a realizace.
Most Košická Bratislava.
Geodetické práce při výstavbě mostu Košická v Bratislavě.
Plánování přesnosti vytyčování s ohledem na cílovou geometrickou přesnost staveb.
Poznatky a skúsenosti z výstavby dialničnych tunelov na Slovensku.
Monitorování posunů železničního mostu a přilehlého zemního tělesa.
Rozvoj dálniční a silniční infrastruktury v ČR po vstupu do EU.
Management jakosti a udržitelný rozvoj zeměměřických činností.
Novelizace zákonů a vyhlášek v oblasti zeměměřictví a jejich vazby na stavební zákon a jeho vyhlášky.
DISKUSE
Společně se seminářem proběhne výstava nejnovějších měřících technologií v oblasti inženýrské geodézie ve stavebnictví.

Elektronická přihláška je na adrese: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A9/
Podrobnosti na webu... http://www.csvts.cz/csgk/

Odborní garanti:

Doc.Ing.Jaromír Procházka,CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra speciální geodézie
Ing.Jiří Bureš, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie

Organizační garant:
Český svaz geodetů a kartografů

Jiří Bureš

vyvěšeno: 08.03.2005
ID článku: 1613
další informace: www.csvts.cz/csgk

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]