[Home Page]

Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

Společnost ProGea Consulting pořádá v Krakově ve dnech 9.-10. května 2005 kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků s velmi vysokým prostorovým rozlišením. Pracovním prostředím je objektově orientovaný software eCognition firmy Definiens Imaging, Mnichov. Kurs povede expert na kontextuální klasifikaci obrazových dat Dr. Roeland de Kok, pracovník Mnichovské university a spolupracovník firmy Definiens Imaging. Praktický výcvik je tématicky zaměřen na klasifikaci dat družic Landsat7 ETM+ a Ikonos/Quickbird, v kombinaci s technikami integrace dat v GIS. Kromě standardních klasifikačních procedur se účastníci seznámí s nejnovějšími metodami klasifikace bez vzorkování, které je možno uplatnit při zpracování rozsázhlých území. Předpokládá se, že o kurs projeví zájem příslušní odborníci z nových členských zemí EU. Základní cena kursu je 600 EUR, snížená cena pro zájemce z nekomerční sféry činí 350 EUR. V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, strava a ubytování na dvě noci. Jedná se o relativně výhodnou nabídku, protože obdobný kurs v Mnichově stojí 666 EUR, bez ubytování a stravy. Úspěšné absolutorium kursu předpokládá základní znalosti dálkového průzkumu Země a GIS. Kurs bude otevřen za předpokladu, že se přihlásí alespoň 12 zájemců. V současnosti (17.3.2005) je kapacita kursu naplněna jen z 50%. Pořadatelé kursu žádají potenciální zájemce o brzkou registraci a o rozšíření informace o kursu v co nejširší komunitě profesionálních pracovníků, zabývajících se aplikacemi dálkového průzkumu Země a GIS.

Vladimír Žídek

vyvěšeno: 24.03.2005
ID článku: 1629
další informace: www.progea.pl/sekcje_eng/3-2-3.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Vladimír Žídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] DPZ [Pošta]