[Home Page]

Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR

Příspěvek se zabývá rozdělením kartografických firem do skupin podle různých kritérií.

Roztřídění firem do skupin:
1. Kartografické firmy s rozsáhlým edičním plánem
2. Kartografické společnosti s užším sortimentem map
3. Kartografické společnosti s dominancí jednoho typu map
4. Společnosti věnující se kartografii jen okrajově
5. Vydavatelství, kterým mapy vytváří jiná firma
6. Společnosti zabývající se distribucí map
Více informací naleznete na www.zememeric.cz/kartografie/k1.htm

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 12.04.2005
ID článku: 1641
další informace: www.zememeric.cz/kartografie/k1.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
[Server] Kartografie [Pošta]