[Home Page]

Český komerční kartografický trh

V České republice působí cca 55 firem vytvářejících mapy. Naprostá většina firem byla zakládána v průběhu devadesátých let dvacátého století a to především k vytváření map pro orientační běh, geodetickým pracím či vznikly jako reklamní agentury. Postupem času se některé malé firmy s úzkým sortimentem výrobků rozrostly ve velké kartografické společnosti s rozsáhlým edičním plánem, méně úspěšnější firmy zanikly......

Více informací naleznete na www.zememeric.cz/kartografie/k1.htm

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 17.04.2005
poslední aktualizace: 13.05.2005
ID článku: 1646
další informace: www.zememeric.cz/kartografie/k1.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
[Server] KartografieHistorie [Pošta]