[Home Page]

Valná hromada CAGI

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolují si vás pozvat jménem předsednictva CAGI na tradiční každoroční akci naší asociace - Valnou hromadu, která se koná dne 22. června 2005 (středa) v místnosti č.417 - 4. patro v budově ČSVTS na Novotného lávce č.5, Praha 1 od 11.00 do 15.00 hodin

s následujícím programem:
01 Zahájení
02 výroční zpráva o činnosti za rok 2004
03 rámcový program pro léta 2005 - 2008
04 volba návrhové komise
05 volba volební komise
06 kooptace dvou členů předsednictva CAGI
07 zpráva revizní komise o hospodaření CAGI za rok 2004
08 projednání návrhu rozpočtu CAGI na rok 2005
09 zpráva volební komise
10 návrh a schválení usnesení VH
11 různé
12 závěr
Na Vaší hojnou účast se těší

Tomáš Beneš, tajemník CAGI

vyvěšeno: 17.05.2005
poslední aktualizace: 19.05.2005
ID článku: 1698
další informace: www.cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] GISZ domova [Pošta]