[Home Page]

Geoinformatika ve veřejné správě

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé a fandové geoinformačních technologií,

Předsednictvo CAGI, ale i celá členská základna a obec geoinformatiků v naší republice bylo nuceno řešit nelehké dilema v souvislosti s neočekávaným odchodem našeho předsedy pana Josefa Falta. Tato smutná událost se projevila nejen přímo v aktivitách a celé činnosti České asociace pro geoinformace, ale i v akcích, které se pod záštitou asociace konaly a na kterých se setkávali všichni, kdož se o nové technologie v oblasti GIS zajímali a zajímají.

Každoročně největším a nepopulárnějším setkáním na poli geoinformačních technologií byla červnová konference GIS ve státní správě, jejímž duchovním otcem pan Josef Falt bezesporu byl. Proto, po zralém uvážení, se předsednictvo CAGI rozhodlo uspořádat novou konferenci, která by „obsazovala“ obdobný tematický záběr, jako konference na Seči, tedy aplikace GISů ve státní správě a samosprávě. Nová akce, tentokrát pořádaná nikoli pod záštitou, ale přímo Českou asociací pro geoinformace, dostala název „Geoinformatika ve veřejné správě“.

Nová konference, pod tímto názvem organizovaná poprvé, se bude konat v Kongresovém centru v Brně u Výstaviště ve spolupráci s brněnskou agenturou SYMMA ve dnech 8. a 9.června 2005. Bude doprovázena výstavou spolupracujících firem, společenským večerem atd. Rovněž je zde prostor pro případné prezentační akce nebo diskusní stoly a i další aktivity v zájmu odborné úrovně konference. Šíře odborného zaměření konference je dána tematickými okruhy, které jsou specifikovány na jiném místě této webové adresy, platné pro konferenci. Domnívám se, že každý z odborné veřejnosti, ale i sami pracovníci veřejné správy zde najdou dostatek příležitostí k získání zajímavých odborných poznatků, nových kontaktů a celé řady nezbytných informací a podkladů ke své práci.

Dovolte mi, abych nejen jménem svým, ale i jménem předsednictva naší asociace popřál této nové konferenci zajímavé referáty, úspěšná plodná jednání, dostatek prostoru pro navázání nových odborných, profesních i osobních kontaktů, vysoký zájem komerčních i státních firem o prezentaci svých nových produktů na poli GIS na této akci během doprovodné výstavy a tím i důstojnou pozici v rámci kalendáře akcí CAGI.

RNDr. Tomáš BENEŠ, tajemník CAGI

vyvěšeno: 30.05.2005
poslední aktualizace: 01.06.2005
ID článku: 1707
další informace:www.giscagi.cz/prihl/2cirkular.pdf
www.giscagi.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] GISZ domova [Pošta]