[Home Page]

Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko

V průběhu června budou distribuovány nové verze programu pro podporu projektování pozemkových úprav POZEM, a to jak ve verzi pro ČR, tak SR. Pro české uživatele bude příjemnou novinkou již avizovaná možnost exportu dat do nového výměnného formátu KN, v nové verzi se však objeví i další užitečné funkce a zlepšení. Právě vznikající slovenská stěžejní verze POZEM SR 2.00 pak bude obsahovat celou řadu nových nebo upravených funkcí zaměřených na specifika SR. Jen namátkou zmiňme, že se jedná o obecný export z DGN do VGI, aparát na slučování stejných vlastníků v databázi, nástroj pro vytvoření cenové mapy, vstup dat z FUVI, vstup dat z VGI s automatickým propojením do SPI podle atributů a mnoho dalších. Podrobný popis nové funkčnosti u obou verzí bude možno stáhnout na internetových stránkách HSI. Zákazníci, kteří jsou registrováni v programu RSP (rozšířená softwarová podpora), obdrží nové verze automaticky, ostatní uživatelé na vyžádání a po zaplacení odpovídajícího poplatku. Seznam nových funkcí naleznete na webu HSI vždy na stránce příslušného produktu.

firemní příspěvek HSI

vyvěšeno: 20.06.2005
ID článku: 1728
další informace: www.hsi.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek HSI a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Pozemkové úpravy
Software firemní příspěvek
[Pošta]