[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji je Základní nivelační bod nedaleko obce Želešice. Opět se jedná o pomníček chránící vyhlazenou plošku v rostlé skále (viz fotografie a místopis).

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, Kraví hora

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně se nachází prakticky v centru města Brna, poblíž náměstí Míru v malebném parku na Kraví hoře.

U příležitosti pojmenování Hvězdárny a planetária v Brně na Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně v roce 1973 byly tomuto významnému polskému astronomovi odhaleny pamětní desky jejichž autorem je akademický malíř Miloš Slezák.

Na zdi po pravé straně kousek od hlavního vchodu do planetária jsou desky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM MIKULÁŠE KOPERNÍKA

Na této asymetrické desce je vyjádřen pohyb planety kolem Slunce. Písmeno »o« ve slově »Koperníka« představuje umělecky výtvarný prvek – protiklad planety. Může však představovat i měsíční kráter pojmenovaný po tomto polském astronomovi. Na obvodě kruhové desky je nápis:

19. ÚNORA 1973 – 500 LET OD NAROZENÍ TVŮRCE NOVÉHO OBRAZU SVĚTA.

Na druhé desce je nápis (podobný text viz Zeměměřič č. 5/1999. s. 12 – 13).

ZASTAVIL SLUNCE, DAL POHYB ZEMI, V JEHO STOPÁCH DOBÝVÁME SVĚT

Na žulovém kvádru na prostranství před planetáriem se nacházejí sluneční hodiny, název a souřadnice hvězdárny: l = 16°35’02”, j = 49°12’15”, h = 304 m. n. m.

Loket na radnici v Kyjově

Loket je zazděn v ostění vrat kyjovské radnice, postavené v letech 1561 až 1562. Loket měří 75 cm a je rozdělen na 30 dílků po 25 mm.

První trigonometrický bod v ČR v Soběšicích

Na severním okraji Brna, v Soběšicích, na zalesněném kopci Ostrá horka – Strom, se nachází žulový památník, který připomíná první trigonometrický bod na území České republiky.

Jedná se o počáteční bod Liesganigova stupňového měření na Moravě v polovině 18. století. Podrobněji se o této významné památce dočtete v samostatném článku H. Ryškové s názvem »Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR« (str. 26) nebo v GAKO č. 1 z roku 1995 od stejné autorky.

VUT Brno - Stavební fakulta

Na střeše budovy Vysokého učení technického v Brně se nachází od roku 1911 observatoř, která sloužila k výuce astronomie na brněnské technice i na vojenské akademii a ve které je umístěna aparatura GPS – na bodě TUBO. U příležitosti 60. výročí úmrtí profesora Bohumila Kladiva (1888 – 1943) byla 4. února 2003 observatoř slavnostně přejmenována na Kladivovu observatoř. (Bližší informace viz Zeměměřič č. 4/2003.)

Poděkování: Za nezištnou pomoc a za poskytnutí fotografií bych chtěl poděkovat paní Evě Hrobařové z Brna a panu Otakarovi Matulovi z městského úřadu v Kyjově a za informace panu Janu Slezákovi ze Zlína.

Jan Ratiborský

vyvěšeno: 23.06.2005
ID článku: 1748


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] ZajímavostiHistorie [Pošta]