[Home Page]

Valná hromada CAGI

Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás pozvat jménem předsednictva CAGI na tradiční každoroční akci naší asociace – Valnou hromadu, která se koná dne 22. června 2005 (středa) v místnosti č. 417 – 4. patro v budově ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha 1 od 11:00 do 15:00 hodin s následujícím programem:

 1. zahájení
 2. výroční zpráva o činnosti za rok 2004
 3. rámcový program pro léta 2005 – 2008
 4. volba návrhové komise
 5. volba volební komise
 6. kooptace dvou členů předsednictva CAGI
 7. zpráva revizní komise o hospodaření CAGI za rok 2004
 8. projednání návrhu rozpočtu CAGI na rok 2005
 9. zpráva volební komise
 10. návrh a schválení usnesení VH
 11. různé
 12. závěr

(ČSGK je zakládajícím a kolektivním členem České asociace pro geoinformace.)

Tomáš Beneš, tajemník CAGI

vyvěšeno: 10.07.2005
ID článku: 1779


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] Zeměměřičský věstník [Pošta]