[Home Page]

Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

Jana Růžičku znáte především z organizování sympozia GIS Ostrava. Letos se v Ostravě rozhodli, že přinesou svěží vítr do obsahu konferencí a rozhodli se, že uspořádají konferenci zaměřenou do budoucnosti. Nejedná se o žádnou recesistickou akci, cílem je představit si, jakým směrem by se mohla geoinformatika v následujících dvaceti letech ubírat. I když v některých oblastech možná půjde o věštění z křišťálové koule, cílem setkání je zamyslet se do budoucnosti a představit si, co by mohlo být. Vždyť víme, že mnohé věci, které NASA vyvíjela pro lety do vesmíru, se nejdříve objevily na papíře v sci-fi knihách, ze kterých byly převzaty do reality. Tak proč by to s konferencí GIS Visions 2025 a nápady z ní vzešlými nemohlo být jinak?

Co vás vedlo k tomu uspořádat GIS Visions 2005?
Především to byl pocit, že téměř všechny příspěvky na odborných konferencích (včetně např. významné vědecké koference AGILE), prezentují obvykle již vyřešené problémy, které již někdo jiný někdy řešil např. jiným způsobem. Příspěvků, které přináší nějaké zajímavé řešení nebo myšlenku, je jako šafránu. Naším cílem je koncentrovat takové příspěvky do jednoho setkání. Zda se nám to podaří, nevíme, ale už teď je o konferenci nečekaný zájem.

Jaký chystáte program?
Program se zatím vyvíjí a záleží na příhlášených příspěvcích. Tématické sekce jsou zatím v násleujícím duchu: open source a jeho budoucnost, člověk jako přirozená součást globálního informačního systému, znalostní společnost, kosmické informační systémy. Kromě hlavního programu chystáme tři doprovodné akce. Těmi jsou dva semináře, první na téma open source GIS a tím druhým je téma GRASS GIS. Třetí doprovodnou akcí je pondělní večer v neformálním duchu, kde plánujeme grilování, táborák, víno (pivo) a zpěv, proto repelent berte sebou.

Na co bys Ty osobně nalákal zájemce?
Rozhodně na oba semináře a na večerní open-air brainstorming. V neposlední řadě i na příspěvky. Jen za 14 dní, co byla informace o akci venku v médiích, se nám přihlásilo pět příspěvků a bylo přislíbeno dalších pět. Příspěvky máme přihlášeny z Rakouska, Německa, Rumunska, Singapuru a České Republiky. Seznam příspěvků se vždy po odsouhlasení vědeckým výborem aktualizuje na stránkách konference.

Jaké je vložné na akci?
Vstup na akci je bez poplatku. Sháníme sponzory. V případě neúspěchu doporučuji vzít si svačinu s sebou :)

Josef Hnojil

vyvěšeno: 01.08.2005
ID článku: 1788
další informace: gis.vsb.cz/gisvisions/2025/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
[Server] GISŠkolství [Pošta]