[Home Page]

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

Pokud máte:
- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na právo, zeměměřictví nebo informatiku,
- odbornou praxi v katastru nemovitostí, v evidenci nemovitostí nebo v právních vztazích k nemovitostem,
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost a odpovědnost,
- komunikační schopnosti, schopnost řídit kolektiv,
- znalost práce na PC,
- občanskou bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů),
- splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon),
tak vám nabízíme:
- odměňování v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 Sb., v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání,
- příjemné pracovní prostředí,
- možnost dalšího profesního rozvoje.

Písemné přihlášky včetně:
- profesního životopisu s popisem dosavadní praxe,
- rámcové představy o principech řízení pracoviště,
- ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně i kopie oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb.,
- výpisu z rejstříku trestů,
- lustračního osvědčení
zašlete do 15. září 2005 vedoucímu kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj Ing. Josefu Kamerovi.

Celé znění inzerátu výběrového řízení viz další informace dole.

redakce

vyvěšeno: 10.08.2005
ID článku: 1796
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=700&AKCE=GEN:UVOD


Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]