[Home Page]

Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce

Nejprve se uskuteční v Třebíči již XI. ročník semináře Katastr nemovitostí v právní a technické praxi. Tentokrát jsou účastníci zváni nikoliv do kulturního domu Fórum, nýbrž do sousedního víceúčelového centra PASÁŽ – zde započne v úterý 18. října 2005 maratón přednášek renomovaných lektorů, kteří se budou věnovat například problematice smluv o výstavbě a bytům v KN (Ing. Květa Olivová) a zápisům do katastru (Ing. Vitulová). Technická část semináře pak bude věnována velmi aktuálnímu tématu – obnově katastrálního operátu novým mapováním.

41. mezinárodní geodetické informační dny se snaží i letošní rok udržet standard širokého záběru problematiky dotýkající se zeměměřictví, katastru nemovitostí a informačních technologií. Tento rok budou témata obohacená o problematiku vedení firmy, práce s lidským potenciálem a vzdělávání. Ve velké míře bude udělen prostor prezentaci výsledků činnosti, tradiční doprovodnou výstavu doplní i referáty seznamující účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti měřické techniky a zpracování dat. Nebude chybět ani společenský večer, kde si účastníci konference mohou vysvětlovat pojmy a sdělovat dojmy. 41. GID se budou konat ve dnech 2. - 3. listopadu 2005 v prostorách Spořitelní akademie v Brně.

Další podrobnosti a elektronické přihlášky naleznou zájemci na stránkách ČSGK:
41. MGID Brno: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A14/
Seminář KN Třebíč: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A15/

Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč

vyvěšeno: 13.09.2005
ID článku: 1811

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 05-10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie ČSGK
[Pošta]