[Home Page]

Pomník by si to opravdu zasloužilo

Je pondělí 17. 10., ¾ na 7 večer a právě opouštím ing. Nedvídka na ČÚZK (pro zajímavost ještě 4 pracovnice jeho odboru dále cosi řeší u PC). Ve výtahu se dívám na své podrážky, kterou to nohou jsem do „toho“ v úvodníku minulého čísla šlápl.

Odnáším si smíšené pocity, neboť některé věci jsou ještě komplikovanější, než se zdálo z příspěvku ing. Rouleho. Lumír Nedvídek mi postupně rozebíral a dokazoval nepřesnosti v jeho článku, ale to vše byla spíše obrana toho, že v Kolíně na katastru mají ve věcech pořádek. Věřím, že pokud ing. Roule bude trvat na svém, poskytne odboru dohledu důkazní materiály, případně podá trestní oznámení, jak ve svém článku naznačuje.

Mé rozčarování pramení z jiného poznání - že veřejný zájem (tj. nepochybně i věda a výzkum) nepatří mezi důvody, pro které by nemovitosti nemohly být vydány v restitučním řízení ve smyslu §11 zákona č. 229/1991 Sb. Ledaby se prokázalo, že základna Skalka je určena k obraně státu. Škoda, že místo observačních domků a komparačních základen nezřídil na Skalce výzkumák třeba hřbitov. Kdyby byl celý areál vyjmut ze zemědělské půdy, tak by se na něj restituce podle zákona č. 229/1991 Sb., zřejmě také nevztahovala, ale podle dokumentu z 4. července 1966 bylo vyňato pouze 0,9 ha – tedy pozemky jen pod stavbami.

To ale stále ještě nejsou ty pravé důvody k „otvírání kudly“ v mé kapse. Úplně šílené je to, že náhradní pozemek byl původním majitelům za pozemek na Skalce sice přidělen, ale hned byl určen na stavbu nějakých chatek a byla nařízena další směna za jiný pozemek, avšak liknavostí MNV (ale i majitelů!) nebyla tato směnná smlouva zaregistrována. Takže vlastníci určitých pozemků pod observatoří Skalka vlastně nedostali nic. Otázkou je, zda by měli dostat zpět původní pozemky pod Skalkou, nebo ty nové s chatkami. Podle nálezu ústavního soudu ČR v jiné záležitosti je nutno preferovat vydání původního pozemku, pokud nedošlo k vypořádání – k tomuto názoru dospěl kompetentní pozemkový úřad.

Takže – výzkumáku, dokaž, že každý z původních majitelů dostal, fakticky dostal!, náhradní pozemek, který převzal a byl za minulého režimu zapsán! Takováto dokazování nikomu nezávidím. Analogicky vzato - výzkumáku, dokaž i to, že finanční náhradu od státu za vykoupené pozemky původní majitelé převzali, samozřejmě fakticky převzali. Pomník by si to opravdu zasloužilo. Pokud ing. Roule nedokáže, že by to mělo být v budově ČÚZK (tam už teda šikovné atrium stojí, takže by to neznamenalo ani velké bourání :- ), asi se k pomníku nebude hlásit ani pozemkový úřad. Kam ho tedy dáme? Poraďte. Že by si ho zasloužil minulý režim, který devalvoval soukromé vlastnictví pozemků a mocensky se montoval do všeho? Bezpochyby ano. Pokud VÚGTK ve věci nevytáhne nějaké trumfy a nenapře do záchrany státní půdy všechny síly, bude tímto pomníkem asi právě Skalka. Já se tam ale chodit klanět nebudu, už jsem do toho šlápl a jestli se po volbách budeme vracet ke starým pořádkům, budeme mít podrážky plné zase až po uši.

Radek PETR


Dodatečná poznámka Lumíra Nedvídka:

Účelem článku, který jsem redakci Zeměměřiče poslal, bylo přesvědčit čtenáře především o jednom. Není pravda, že by díky chybám a nepořádku v evidenci katastru, vedeného Katastrálním pracovištěm Kolín, bylo umožněno vznášení neoprávněných restitučních nároků vůči VÚGTK. Nabyl jsem totiž dojem, že právě z tohoto úhlu pohledu (a tudíž zřejmě z takového svého přesvědčení), koncipoval redaktor Radek Petr svůj úvodník.

Zbývá však ještě dodat, kde se tedy stala chyba, budou-li restituční nároky vůči VÚGTK kompetentními úřady a soudy shledány jako oprávněné.

Dotčené pozemky pod gedetickou observatoří Skalka nevyvlastňoval VÚGTK, ale tehdejší Okresní národní výbor (ONV). Vyjde-li v restitučním řízení najevo, že původní vlastníci pozemků nikdy od ONV (který samotné vyvlastnění právně realizoval) neobdrželi za vyvlastněné pozemky žádnou náhradu, a to ani v penězích, a ani v žádném jiném přiděleném náhradním pozemku, lze jen těžko čelit závěru, že dnešní restituční požadavek je oprávněný. V takové situaci by však nebylo možné obviňovat z nějaké chyby ani současný, ani žádný z předcházejících managementů VÚGTK. Pokud bývalý ONV vyvlastněné žádnou náhradou fakticky nikdy neodškodnil (ač na ni měli i podle dobových právních předpisů nárok), byla to jeho vážná chyba. A za tuto dávnou chybu bývalého ONV, bude dnes naprosto nezaviněně "pykat" současný management VÚGTK, neboť VÚGTK je současným držitelem dotčených státních pozemků a z pohledu restitučních předpisů tedy tzv. povinnou osobou.

L.N., 18.10.2005

další diskuze k tomuto tématu přesouváme na adresu:
www.zememeric.cz/chat/skalka.php

Radek PETR

vyvěšeno: 18.10.2005
poslední aktualizace: 19.10.2005
ID článku: 1835
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1833
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1822
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1834
www.zememeric.cz/chat/skalka.php


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]