[Home Page]

Informace pro předplatitele

Rok se s rokem nachýlil a my abychom opět začínali s vybíráním předplatného na příští rok. Na žádost některých předplatitelů proto již nyní přikládáme do časopisu zálohovou fakturu. Jakmile nám bude vaše platba připsána na účet, zašleme vám daňový doklad do účetnictví. Jako den splatnosti je na faktuře uvedeno datum 11. 1. 2006 – takže pokud někdo potřebuje uhradit předplatné až začátkem příštího roku, neměl by s tím mít problém. Cena předplatného zůstává na 378 Kč (360 Kč + 5% DPH), studenti mají i nadále 50% slevu, tj. platí 189 Kč.

Zálohové faktury jednotlivých předplatitelů se odlišují variabilním symbolem (odpovídá vašemu předplatitelskému číslu, pod kterým vás vedeme v naší databázi) a samozřejmě vaší adresou. Předplatitelé, kteří odebírají více výtisků, mají na svých zálohových fakturách vyplněný tento počet, včetně příslušné částky. Pokud se však rozhodnete odebírat více či méně výtisků, než tomu bylo v roce letošním, potřebujeme se od vás navíc dozvědět, na které adresy už časopis posílat nemáme, nebo naopak, jaké nové adresy si máme přidat do databáze.

Předplatné lze samozřejmě uhradit různými způsoby – v hotovosti (složenkou či složením částky přímo v redakci) nebo bankovním příkazem pro převod z účtu na účet. V každém případě vás úpěnlivě žádáme o přesné uvádění vašeho předplatitelského čísla ve variabilním symbolu – bez tohoto symbolu často nejsme schopni poznat, od koho platba přišla!

redakce

vyvěšeno: 03.11.2005
poslední aktualizace: 04.11.2005
ID článku: 1856


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] Různé [Pošta]