[Home Page]

ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE

Workshop „ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE“ proběhne 18.11. 2005 na NOVOTNÉHO LÁVCE 5, PRAHA 1.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

9:30 – 10:00
Registrace účastníků

10:00 – 10:30
Zahájení workshopu (Petr Kubíček, Tomáš Káňa – MU Brno, CAGI).

10:30 – 12:00
Rakouské zkušenosti se tvorbou a využitím multilinguálních tezaurů (v angličtině):
SuperThes and SuperThes Web Visualizer
(Hermann Stallbaumer).
THESshow: Visualization of Multilingual Thesauri on a MS Windows basis on CD ROM (Hermann Stallbaumer).
MEDIS – Mercure Environmental Disaster Information System (Michael Hadrbolec).

12:00 – 13:00
Přestávka na oběd

13:00 – 14:30
Terminologické slovníky a tezaury v České republice:
Terminologickém slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí
(Václav Slaboch, TK ČÚZK).
Tezaury a jejich integrace v oblasti webových služeb (Karel Charvát, CCSS).
Problematika tezaurů v rámci směrnice INSPIRE (Bronislava Horáková, VŠB TU Ostrava).
Terminologie a řízené slovníky v oblasti životního prostředí (Jiří Hradec, CENIA).

14:30 – 15:00
Diskuze a ukončení workshopu.

Sledujte www.cagi.cz pro případnou aktualizaci a upřesnění informací!

Petr Kubíček, CAGI

vyvěšeno: 08.11.2005
ID článku: 1864
další informace:www.
cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] GISZ domova [Pošta]