[Home Page]

GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy

Ve středu 16. 11. 2005 se ocitneme uprostřed "týdne geografického uvědomění". Tato iniciativa společnosti National Geographic Society je každoročně zaměřená na zdůraznění skutečnosti, že člověk je nedílnou součástí planety Země, kterou svým každodenním chováním významně a nepřehlédnutelně ovlivňuje a že lidská společnost může dále existovat jen za předpokladu dodržování principů udržitelného rozvoje.

Tradiční součástí "týdne geografického uvědomění" je i "Den GIS". Jedná se o osvětovou akci, kdy na celém světě probíhají přednášky a pracovní semináře. Jsou pořádány výstavy a dny otevřených dveří na školách a ve firmách, jež jsou tematicky zaměřeny na geografické informační systémy a jejich přínos pro lidstvo a Zemi. Poprvé byl pořádán v roce 1987 a je zaměřen především na vzdělávání mládeže.

Více informací o Dni GIS a o tom, jakým způsobem je možno se k této aktivitě připojit, můžete získat např. na webové stránce http://www.gisday.com

Letos GIS Day v ČR opět podpořila i Česká asociace pro geoinformace - CAGI. Časopis GEOinformace věnuje všem letošním organizátorům Dne GIS v ČR předplatné časopisu na příští rok zdarma.
Letos naše redakce společně s Pražskou pobočkou Sdružení přátel Jaroslava Foglara (www.spjf.cz) také uspořádala geoinformační vložku v 5. ročníku pátrací hry Hledáme Rychlé šípy. Děti, rodiny, oddíly a i třeba školní třídy hledají v Praze 1 na balkónech domů postavy chlapců z legendárního klubu a pak musí na nějakém internetovém portálu vyznačit cestu z Boršova k dotyčnému balkónu. Časopis GEOinformace 3/05 s upoutávkou na soutěž ke Dni GIS a doprovodným dopisem zaslala redakce na 110 pražských středních škol. Rychlé šípy budou na balkónu od 16.11. do 17.12., kdy slaví své narozeniny. Viz www.bohousek.cz Zkuste je najít. Staré Město vám vytvoří krásnou předvánoční pohodu.

Zdroj CAGI a redakce

vyvěšeno: 08.11.2005
ID článku: 1865
další informace:www.gisday.com
www.cagi.cz
www.arcdata.cz/akce/den-gis
gis.esri.com/gisday/search.cfm
www.bohousek.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
[Server] GISZ domova [Pošta]