[Home Page]

Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů

Katastrální úřad ve Vyškově začal poskytovat vyhotovitelům GP souřadnice bodů a to někdy s dvanáctimístným číslem bodu a někdy s jdedenáctimístným číslem bodu. Složení dvanáctimístného čísla bodu je mi známo. S jedenáctimístným číslem bodu jsem se dosud nesetkal.
Je to již příprava na nový výměný formát nebo nějáký zmetek vyprodukovaný katastrálním úřadem? Děkuji za odpověď.
Ivan Jabůrek

Správné číslo je samozřejmě dvanáctimístné. Z takto Vámi formulovaného dotazu těžko posoudíme bez dodání dalších údajů (číslo bodu a číslo k.ú.) o jakou závadu se jedná. Nejpíš by ale mohla chybět na začátku nula (v čísle mohou být na začátku i 2 nuly).
Milena Procházková

Nula chybí na 4 místě (pokud je bod ze sousedního okresu tak tam nula nebude) a jedná se pravděpodobně o chybu nové verze software na Katastrálním úřadě.
V datech poskytovaných KP Prachatice se toto začalo objevovat před cca 14 dny.
Petr Neužil

Pokud Vás zajímá jak situace dopadne, sledujte konferenci KATASTR. (viz link "další informace")

redakce

vyvěšeno: 10.11.2005
ID článku: 1870
další informace: mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]