[Home Page]

Machina Mundi v NTM

V pondělí 7. listopadu 2005 byla za účasti pana ministra kultury Jandáka a i několika geodetických a kartografických pedagogů a samozřejmě spousty dalších hostí slavnostně otevřena výstava v Národním technickým museu v Praze. Pořadatelem akce je kromě NTM také Instituto e Museo di Storia della Scienza ve Florencii.

Z exponátů ze sbírek NTM mi dovolte doporučit vaší pozornosti např. Ptolemáiovu "Geograhiae" z 1552, Stolleho teodolit z 1600-1613 i čočkové a zrdcadlové dalekohledy a přístroje a publikace Keplera, Newtona, Habermela, Galileiho a Braheho. Výstava trvá do 26.2. 2006 a otevřena je od ÚT do PÁ 9-17 a v SO a NE od 10-18.

Jako velmi zajímavé jsem shledal například Galileiho určování zeměpisné polohy, které citujeme z publikace k výstavě zakoupené za 20 kč v NTM:

Jupiterův systém a určování zeměmpisných délek

Pečlivá pozorování umožnila Galileovi určit oběžnou dráhu a dobu oběhu čtyř Medicejských hvězd. Tento úspěch byl umožněn díky třem nástrojům, které vynalezl: "mikrometr" (přístroj promítající odraz z teleskopu na pravítko se stupnicí), "joviláb" (polární mapa Jupiterova systému) a polární mapa heliocentrických oběžných drah Země a Jupitera.

Protože Medicejské hvězdy obíhají pravidelně okolo Jupitera, Galileo usoudil, že mohou být považovány za ručičky velmi přesných nebeských hodin, což znamenalo neocenitelnou pomoc při určení rozdílu zeměpisných délek dvou míst na povrchu Země. V roce 1612 Galileo prozradil tuto metodu určování zeměpisné délky pomocí Medicejských hvězd španělskému dvoru. Nedostal jednoznačnou příznivou ani zamítavou odpověď, tudíž se necítil zavázán a v roce 1636 tuto metodu nabídl obchodní společnosti Merchant Company a holandské společnosti General Estates of Holland. Za objev prakticky použitelné metody pro měření zeměpisné délky vypsaly totiž tyto společnosti odměnu 30 000 zlatých escudos.

Stejně jako španělský dvůr, byla i General Estates of Holland ke Galileovým návrhům skeptická. Ve skutečnosti opovrhli geniální Galileovou myšlenkou a praktické spolehlivé měření zeměpismé délky počkalo až do vynálezu námořního chronometru, prvně zkonstruovaného Johnem Harrisonem (1693-1776).

Radek PETR

vyvěšeno: 10.11.2005
ID článku: 1872
další informace: www.ntm.cz/novinky/vyst_machina.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server]
Kartografie
Historie Zajímavosti
Z domova
[Pošta]