[Home Page]

Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek

Dne 15. prosince 2005 zemřel při tragické události ve věku 65 let Ing. Jaroslav Ondrůšek, bývalý předseda Českého úřadu geodetického a kartografického v letech 1985 až 1990.

Poslední rozloučení je ve čtvrtek 22. prosince 2005 ve 12 hodin v obřadní síni Krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.

Nenapadá mi nic dost inteligentního, jak vyjádřit lítost, že s Jaroslavem Ondrůškem si už nepopovídám. Moc jsme toho spolu sice nenakecali, ale vždy jsem při setkání s ním měl pocit, že přes nepříjemnosti, které mu život v překotné době a ve významné funkci 1. geodeta státu v Praze připravil, byl lidsky hodně hodně nad věcí a vždy z něj vyzařoval vzácný klid a nadhled, který je dnes spíše vzácností.

Upřímnou soustrast jeho rodině a bližním.

Petr Polák

vyvěšeno: 16.12.2005
ID článku: 1898
další informace: www.zememeric.cz/vestnik/02-12/clan1.html


Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
[Server] Resort ČÚZKRůzné [Pošta]