[Home Page]

ZABAGED celoplošně aktualizován

Český úřad zememěřický a a katastrální oznámil, že v závěru roku 2005 byla dokončena první celoplošná fotogrammetrická aktualizace Základní báze geografických dat ZABAGED.

Bylo aktualizováno všech 4572 mapových listů polohopisu. Výškopisná data byla aktualizována tam, kde změny polohopisu vyžadovaly i změnu výškopisu. Aktualizovaná data jsou poskytována po mapových listech ve formátech DGN, DXF, MPD a SHAPEFILE.

O tom, že aktualizace je skutečně hotová, se můžete přesvědčit na on-line generovaném obrázku na webu Zeměměřického úřadu, který je správcem a poskytovatelem dat.

redakce

vyvěšeno: 27.01.2006
ID článku: 1922
další informace: www.cuzk.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]