[Home Page]

Studentská konference GISáček

Zveme všechny zájemce k aktivní nebo jen pasivní účasti na 9. studentské soutěžní konferenci GISáček. Uskuteční se ve čtvrtek a v pátek 4. a 5. května 2006 v porubském areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Konferenci pořádá Institut geoinformatiky, HGF, VŠB- TU Ostrava pod záštitou děkana Hornicko - geologické fakulty prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a ve spolupráci s CAGI a SAGI. Mediálním partnerem je již tradičně časopis GEOinformace. Se zájmem o sponzorství se zatím přihlásili společnost DIGIS, T-mapy, GEODIS Brno, ARCDATA Praha, GEPRO spol.s r.o. a předpokládáme, že se přidají ještě i další. Budete mít možnost představit nebo shlédnout výsledky prací studentů oboru geoinformatika na různých vysokých školách v České i Slovenské republice. Těšíme se na Vaši návštěvu v Ostravě!

konference GISÁČEK

vyvěšeno: 31.03.2006
poslední aktualizace: 03.04.2006
ID článku: 2019
další informace: http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2006/gisacek_06.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel konference GISÁČEK a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server]
Různé
Školství Zajímavosti
Z domova
[Pošta]