[Home Page]

Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

TŘEBÍČ (4.4.2006) - První dubnové úterý 2006 se v třebíčském kulturním středisku Fórum uskutečnil už dvanáctý ročník semináře Pozemkové úpravy. Jeho organizace se opět úspěšně zhostil Spolek zeměměřičů Brno a Pozemkový úřad v Třebíči za podpory Katastrálního úřadu pro Vysočinu.
Letošní ročník zaznamenal jednu z rekorních návštěvností: celkem 350 účastníků si vyslechlo desítku zajímavých příspěvků, mimo jiné od renomovaných odborníků Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR Ing. Kamila Kaulicha a Ing. Jany Pivcové. S velkým zájmem se setkal referát JUDr. Aleny Klikové z brněnské Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který pojednával o novém správním řádu.
Na doprovodné výstavě i v sále se prezentovaly firmy Gepro, HSI, Geus, VÚGTK, GB-Geodézie Brno a Aquasys. Všechny přítomné přivítal jménem města Třebíče místostarosta Ing. Radek Číhal. Návštěva památek UNESCO se potom za pěkného slunečného počasí stala vítaným zpestřením pobytu v Třebíči pro nejednoho účastníka.

Fotografie (autor Ivo Krčmář) jsou na http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=297

Ivo Krčmář

vyvěšeno: 07.04.2006
ID článku: 2027
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=297

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server]
Pozemkové úpravy
Z domova ČSGK
[Pošta]