[Home Page]

Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

BRNO (25.2.2006) – Osmý sjezd Českého svazu geodetů kartografů se konal poslední únorovou sobotu v Brně a to bohužel za minimální účasti členské základny, ačkoliv se shromáždění může zúčastnit každý s členů. Program nepostrádal zajímavé momenty a došlo při něm i k zajímavým setkáním.

Ve světě má české zeměměřictví dobré jméno

Přestože se zeměměřická veřejnost s téměř všemi důležitými zprávami hodnotící období mezi sjezdy Svazu mohla již seznámit na mimo jiné i svazových webových stránkách nebo v předchozím vydání Věstníku, je vhodné se ke sjezdu ještě vrátit několika poznámkami.
Z příspěvků přítomných hostů i členů Svazu se ostatní účastníci sjezdu dozvěděli příliš nezdůrazňované informace. České zeměměřictví má v porovnání se světe velmi dobrou úroveň. To vyplývá například z jednání vedených na odborných sekcích FIGu, ale i z jiných porovnání. Málo se ví, že tuto povědomost ve světě šíří právě Svaz a to i jménem státní správy a ostatních odborných sdružení. Ostatně o propagaci oboru se hovořilo hned při několika vystoupeních a v hlavní mezisjezdové zprávě.

Večeře po obědě

Ke Svazu velmi přívětivé vystoupení měl první muž českého katastru a zeměměřictví Karel Večeře, který obědem nasyceným účastníkům sjezdu přiznal, že si nedovede činnost oboru představit bez ČSGK. „Úřad bude tuto organizaci podporovat, neboť patří k těm, jež může upravovat naše záměry. Jsem otevřený k tomu, aby tato spolupráce pokračovala,“ prohlásil Karel Večeře ve svém projevu,v němž nechybělo ani poděkování za činnost Svazu i jeho aktivních poboček. Předseda Úřadu potvrdil, že téměř všechny právní normy týkající se zeměměřictví a katastru, jdou rovněž předávány k připomínkám odborníkům Svazu. Pak jde jen podle předsedových slov o to, jaké mají odborníci pracující mimo resort přesvědčující argumenty ke svým navrhovaným úpravám.

Volba nového předsedy Václava Šandy

Sjezd zvolil i novou jedenáctičlennou Radu, do které nekandidoval dlouholetý úřadující předseda Petr Polák a kontrolní komisi, v jejíž kandidátce se Polákovo jméno objevilo. Bylo novinkou, že mezi navrhovanými kandidáty Rady bylo poněkud více osob, než je členů Rady a mezi nimi bylo více osob pracujících mimo resort ČÚZK a akademické instituce. Skutečnost, že na kandidátce do Rady byla jen jedna žena, kterou navíc účastníci sjezdu pozitivně nediskriminovali a tak možná i proto Zina Matušková neprošla do Rady, není moc pro zeměměřiče - muže lichotivé. Rada ČSGK je od února 2006 pánským klubem s jiným předsedou Václavem Šandou. Znamý odborník orientující se nejvíce v inženýrské geodezii sice připomíná na první pohled roztržitého profesora, ale skutečně jen na první pohled. S další nelichotivou skutečností spojenou s volbou Rady, kterou provedlo jen 39 členů Svazu, se bude muset nově zvolený pánský klub vypořádat jinak, než tvrzením, že Radu vlastně volil každý asi dvacátý člen Svazu.

Petr Skála, autor je členem Rady ČSGK

Petr Skála

vyvěšeno: 18.04.2006
ID článku: 2039
další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=282

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server]
Různé
Z domova ČSGK
[Pošta]