[Home Page]

Práce s VFK - novým výměnným formátem

<p class='tucna-kurziva-odstavec'>Na odborném semináři v rámci veletrhu Geos se hovořilo i o VFK. Jako praktickou pomůcku jsme pro vás připravili výčet programů, které konverzi formátů umožňují, s odkazy, kde program najdete a v některých případech včetně ceny (informace z webových stránek firem).</p> <h3>Aplikace VFK Import pro Autodesk</h3> <p>Samostatná konverzní aplikace firmy XANADU je určená pro zpracovávání dat digitálního katastru nemovitostí v CAD a GIS produktech firmy Autodesk. Převod výměnného formátu je možný do formátů Autodesk produktů Autodesk Map, Land Desktop, Civil 3D, MapGuide a Envision. Také pomocí GIS technologií firmy lze se standardním formátem katastru nemovitosti ČR přímo pracovat. Aplikace soubory automaticky převádí na objekty a k nim připojené databázové tabulky. Pořizovací cena je 7 000 Kč (<a href='http://www.xanadu.cz/apps/vfk-autodesk'>www.xanadu.cz/apps/vfk-autodesk</a>).</p> <h3>Program GEUS</h3> <p>GEUS je programovým systémem pro geodetické výpočty, s možnostmi vytváření map velkých měřítek. Dále disponuje zvláštní specializací pro práce v katastru nemovitostí. K dispozici jsou verze jak pro Windows, tak i pro DOS. Program obsahuje téměř všechny značky mapového klíče původní ČSN a také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy. Dále je také podporováno vytváření mapových listů S-JTSK. Ve verzi Geus 12.0 je možné výměnný formát VFK vkládat, ale export zde již možný není. Touto možností disponuje vyšší verze, a to Geus 13.0. Beta verze je na <a href='http://www.geus.cz'>www.geus.cz</a>.</p> <h3>DIKAT 6 - produkt z dílny VÚGTK</h3> <p>Program podporuje jak import nových i starých formátů dat, tak i stejné možnosti při exportu.</p> <p>Plná instalace programu DIKAT 6 stojí 38 500 Kč. Na stránkách <a href='http://bivoj.vugtk.cz:20080/gp/'>bivoj.vugtk.cz:20080/gp/</a> se dále objevila velmi příjemná služba, a to bezplatný převod hotových GP do nového výměnného formátu katastru nemovitosti NVF.</p> <h3>Kokeš</h3> <p>Program Kokeš verze 7.50 od firmy GEPRO je na nový výměnný formát rovněž připraven. Od předchozí verze je obohacen o zpracování formátu ISKN VFK a to prostřednictvím rovnou třech modulů, které ale na sobě nejsou závislé. Firma dále vede i školící kurzy k problematice nového výměnného formátu. GEPRO pořádá i školení (viz <a href='http://www.gepro.cz'>www.gepro.cz</a>).</p> <h3>Převod VFK do MicroStation</h3> <p>Placenou službu převodu nového výměnného formátu VFK do formátu MicroStation DGN/DXF je možné objednat na těchto stránkách <a href='http://groma.geoline.cz/cz/prevod/'>groma.geoline.cz/cz/prevod/</a>. Cena jednoho převodu je 250 korun.</p> <h3>Import ISKN od firmy ARCDATA PRAHA</h3> <p>Aplikace je určena k datové konverzi souborů VFK do datového formátu Personal Geodatabase. Výstupem je Personal Geodatabase obsahující všechny popisné informace a relační vztahy obsažené ve výměnném formátu ISKN a navíc vygenerované třídy prvků včetně parcel a budov v polygonovém tvaru. Můžete využít, pokud používáte ArcGIS Desktop 9. Program naleznete na <a href='http://www.arcdata.cz'>www.arcdata.cz</a>.</p> <h3>Výzva</h3> <p>Používáte jiný program, který jsme neuvedli? Pište do redakce, vzhledem k důležitosti VFK pro práci geodetů uveřejníme případné pokračování tohoto článku.</p>

Alexandra Macháčová

vyvěšeno: 25.04.2006
ID článku: 2052


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] Software [Pošta]