[Home Page]

Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

27 - Dům U Zelené žáby, U Radnice 13/8, Praha 1

V areálu ondřejovské hvězdárny se nachází pomník zakladatele hvězdárny Josefa Friče. Součástí pomníku jsou zelené žabičky na památku pražské vinárny, která byla v domě U Zelené žáby, kde se Frič se svými přáteli (mj. s Janem Nerudou) scházel. Na domě je domovní znamení ve tvaru žáby.

28 - Franz Kafka, Nám. Fr. Kafky, Praha 1

Spisovatel Franz Kafka, je znám jako autor románu Zámek, kde vystupuje postava zeměměřiče K.

ZDE SE 3. 7. 1883 NARODIL

FRANZ KAFKA

29 - David Gans a Josef Šelomo del Medigo de Candia, Starý židovský hřbitov, Praha 1 - Josefov

David Gans (1541 - 1613), významná postava rudolfínské Prahy, byl žákem Rabbiho Löwa a zabýval se nejen historií, ale také matematikou a astronomií. Setkal se nejen s císařem Rudolfem II., ale i s významnými učenci tehdejší doby Tychonem Brahe a Johannesem Keplerem. Je autorem »Cemach David« (Ratolest Davidova), ve které popsal nejen světové a židovské dějiny, ale i události tehdejších Čech do roku 1592. Hrob Davida Ganse je označen pětibokým náhrobním kamenem. Kromě nápisu v hebrejštině a židovské hvězdy obsahuje symbol jeho jména - husu.

Na hřbitově je dále také tumba Josefa Šeloma del Mediga (1591 - 1655), rodáka z Kréty. Studoval filosofii a lékařství v Padově, kde byl jeho učitelem i Galileo Galilei. Po studiích působil jako lékař a učenec ve mnoha zemích (Egypt, Turecko, Litva, Německo, Holandsko). Spektrum jeho zájmů bylo velmi široké: lékařství, matematika, přírodní vědy, filozofie, metafyzika. Byl ve styku s řadou učenců své doby a zanechal rozsáhlé vědecké dílo. V Praze se usadil na sklonku svého života a je zde pochován. (Tumba, na místo plošné stély, je architektonicky upravený náhrobní kámen ve tvaru čtyřstěnného náhrobku - sarkofágu neobsahující tělo zesnulého. Skutečný hrob je v podzemí. Objevuje se na počátku baroka).

30 - Socha Franze Kafky, roh Dušní a Vězeňské ulice, Praha 1

Čtvrtého prosince 2003 byla slavnostně odhalena 3,75 m vysoká bronzová socha spisovatele Franze Kafky od výtvarníka Jaroslava Róny. »K našemu překvapení přesně mezi nohama figury prochází v katastrálních mapách hranice mezi Josefovem a Starým Městem,« uvedl Róna (Lidové noviny 5. 12. 2003).

31 - Pražský poledník, Staroměstské náměstí, Praha 1

Poledník s českým a latinským textem je vyznačen na Staroměstském náměstí v místě, kam v poledne padal stín mariánského sloupu (1648 - 1918). Sloup zde byl postaven na oslavu konce třicetileté války. Lidé ho však později spojovali s porážkou českých stavů na Bílé hoře, a tak byl v roce 1918 zbořen.

POLEDNÍK,

PODLE NĚHOŽ BYL V MINULOSTI

ŘÍZEN PRAŽSKÝ ČAS

MERIDIANUS

QUO OLIM TEMPUS PRAGENSE

DIRIGEBATUR

32 - Staroměstská radnice (Orloj), Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Pověst vypráví, že staroměstský orloj postavil mistr Hanuš, kterého potom pražští konšelé nechali oslepit, aby podobný vynález nepostavil v jiném městě. Hanuš pak prý oslepen orloj poškodil, takže dlouho nešel. Není to pravda. Historické dokumenty říkají, že orloj sestrojil hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, a to v roce 1410. Mistr Hanuš, známý i jako Jan Růže, pak orloj doplnil a zdokonalil v roce 1490. Jan Jesenský z Jesenského, doktor lékařství a rektor university

Významnou osobností rudolfínské doby, byl lékař a rektor Karlovy university Jan Jesenius (1566 až 1621), který provedl v Čechách první pitvu. Byl přítelem Jana Keplera a Tychona Brahe. Byl výborným řečníkem a pronesl projev na pohřbu Tychona Brahe v Týnském chrámu. Jeho jméno se nachází na pamětní desce na Staroměstské radnici, věnované 27 popraveným českým pánům na Staroměstském náměstí 21. června 1621.

NA MÍSTĚ V DLAŽBĚ VYZNAČENÉM

STÁLO POPRAVIŠTĚ, NA KTERÉM V PONDĚLÍ

DNE 21.ČERVNA L.P.1621.OD HODINY PÁTÉ AŽ

DO DEVÁTÉ RANNÍ OBĚTOVALO ŽIVOT SVŮJ

PRO HÁJENÍ SVOBODY KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

TĚCHTO DVACET SEDM MUČEDNÍKŮ.

JÁCHYM ONDŘEJ ŠLIK SVOB.PÁN Z HOLÝŠE,

JÁCHYM ST. BUDOVEC SVOB.PÁN Z BUDOVA ,

KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC,

......

TOBIÁŠ ŠTEFEK Z KOLODĚJ

MĚŠŤAN NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

JAN JESENSKÝ Z JESENSKÉHO,

DOKTOR LÉKAŘSTVÍ A REKTOR UNIVERSITY

KRYŠTOF ST. KOBER Z KOBERŠPERKU,

MĚŠŤAN MENŠÍHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

......

33 - Albert Einstein, dům U Jednorožce, Staroměstské náměstí č. 17/551, Praha 1

V TOMTO DOMĚ »U JEDNOROŽCE«, V SALÓNU

BERTY FANTOVÉ, V LETECH 1911 AŽ 1912

HRÁVAL NA HOUSLE A SETKÁVAL SE ZDE

S PŘÁTELI, SPISOVATELI MAXEM BRODEM

A FRANZEM KAFKOU PROFESOR TEORETICKÉ

FYZIK Y NA PRAŽSKÉ UNIVERZITĚ, TVŮRCE

TEORIE RELATIVITY, NOSITEL NOBELOVY CENY,

ALBERT EINSTEIN

JEDNOTA ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ,

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

KOLÁŘSKÝ 1998

Text je i v angličtině.

34 - Tycho Brahe (hrob), Týnský chrám, Staroměstské náměstí, Praha 1

Slavný dánský astronom Tycho Brahe byl pohřben daleko od své vlasti v chrámu Panny Marie před Týnem. V hrobu je pohřbena také jeho manželka. Nad hrobem je pamětní deska a vedle ní visí dánská vlajka.

35 - Bernard Bolzano, dům U čtyř kamenných sloupů, Celetná ulice č. 25, Praha 1

Význam Bernarda Bolzana spočívá v oblasti logiky a teorie věd.

ZDE ŽIL A ZEMŘEL

BERNARD

BOLZANO

VYNIKAJÍCÍ

MATEMATIK A FILOZOF

5. 10. 1781 18. 12. 1848

Bernard Bolzano je pochován na Olšanských hřbitovech III-9-107.

36 - Jan Kepler, Rathova pasáž, Ovocný trh 12/573, Praha 1

Jan Kepler, kromě již zmíněného pomníku s Tycho Brahem, má v Praze několik pamětních desek, které se vážou k místům jeho pobytu v Karlově ulici.

ZDE STÁVALA KOLEJ KRÁLOVSKÁ, KTERÁ KRÁLEM VÁCLAVEM IV. LÉTA PÁNĚ MCCCLXXI BYLA ZALOŽENA PRO MISTRY SVOBODNÝCH UMĚNÍ VE VYSOKÉM UČENÍ PRAŽSKÉM, Z NICHŽ NEJZASLOUŽILEJŠÍ BÝVALI JEJÍMI PROBOŠTY.

ZA PROBOŠTSTVÍ MISTRA MARTINA BACHÁČKA, REKTORA KOLEJE KARLOVY A VYNIKAJÍCÍHO SPRÁVCE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ, PŘEBÝVAL ZDE V LETECH MDCIV AŽ MDCVII SLAVNÝ MATEMATIK A HVĚZDÁŘ JAN KEPLER, JEMUŽ HOSTITEL V ZAHRADĚ VÍŽKU VYSTAVĚL K POZOROVÁNÍ HVĚZD. PO VYPUZENÍ MISTRŮ ČESKÝCH Z KOLEJE KARLOVY LÉTA MDCXXII ZRUŠENA JE KOLEJ KRÁLE VÁCLAVA A BUDOVA JEJÍ LÉTA MDCCLV TRHEM DO SOUKROMÝCH RUKOU PŘEŠLA.

POSLEDNÍ DRŽITELÉ JEJÍ, MANŽELÉ OLIVOVI ALOIS A LOUISA VĚNOVALI JI SPOLEČNĚ S DOMEM NA ZAHRADNÍM POZEMKU SMĚREM K PŘÍKOPŮM VYSTAVĚNÝM KE ZŘÍZENÍ DĚTSKÉHO VYCHOVÁVACÍHO ÚSTAVU ČILI 'VYCHOVATELNY OLIVOVÝCH', PRO NÍŽ NÁKLADEM OBCE PRAŽSKÉ V ŘÍČANECH LÉTA PÁNĚ MDCCCXCVI NÁDHERNÁ BUDOVA BYLA VYSTAVĚNA.

(joh)

vyvěšeno: 25.04.2006
poslední aktualizace: 21.08.2007
ID článku: 2055


Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
[Server] HistorieZajímavosti [Pošta]