[Home Page]

Výběrové řízení na Univerzitě Karlově

Děkan Přírodovědecké fakulty, která je součástí Univerzity Karlovy v Praze, vypisuje výběrové řízení na místa a funkce profesor/docent se zaměřením na geoinformatiku a kartografii a odborný asistent/asistent se zaměřením na geoinformatiku a kartografii s nástupem k 1.9.2006.

Kvalifikační předpoklady:

Podmínky:
na místo asistenta - ukončené magisterské vysokoskolské vzdělání
na místo odborného asistenta - titul Ph.D; Th.D. CSc. nebo ekvivalent
na místo docenta - úspěšné ukončení habilitačního řízení
na místo profesora - úspěšné ukončení řízení ke jmenování

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti.
Písemné přihlášky včetně dokladu o vědeckých pedagogických titulech, vědeckých hodnostech a pedagogické činnosti a praxi, odborný životopis a seznam publikací přijímá zaměstnanecké oddělení UK v Praze, PřF (prostřednictvím podatelny), Albertov 6, 128 43 Praha 2, do 28.5.2006.

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 11.05.2006
ID článku: 2093
další informace: www.natur.cuni.cz/gis

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]