[Home Page]

Svatý Tomáš - patron geometrů

<p>Na základě dotazu ze Zeměměřiče 5/06 předkládám informaci o patronu zeměměřičů. Možná se tak rozšíří oblast cílů při letošní dovolené o toskánské Prato nebo horu v Indii.</p> <p>Patronem geometrů, tedy i geodetů je Svatý Tomáš. Je také patronem Východní Indie, Portugalska, Goi a dalších profesí jako architektů, stavebních dělníků, tesařů, zedníků, kameníků a teologů. Věřící se k němu modlí při bolestech zad a s prosbou o dobrý sňatek.</p> <p>Po nanebevstoupení Krista působil jako misionář. Došel až do Persie a Indie. Podle legendy se také setkal se Třemi králi, pokřtil je a jmenoval biskupy. V toskánském městě Pratu opatrují v Cappella del Sacro Cingolo (kaple svatého pásu) takzvaný »Mariin pás« svatého Tomáše. Podle legendy rozvázal malý sedící Kristus pás Panně Marii a předal ho svatému Tomáši. Tento pás zůstal po staletí v rodině muže, který ho dostal od Tomáše. Pak přišel muž jménem Michele dei Dagomaria z Prata s první křižáckou výpravou do Svaté země a oženil se s dcerou z rodiny, v jejímž majetku pás byl. Tak se pás dostal do Itálie s výbavou nevěsty.</p> <p>V roce 72 pravděpodobně u dnešního Malaipuru v Indii, byl svatý Tomáš probodnut pohanem. Dodnes stojí na takzvané »Velké Tomášově hoře« kostel ke cti svatého Tomáše.</p> <p>Možná, že patronství nad naším oborem souvisí s úslovím Nevěřící Tomáš. Stejně jako Svatý Tomáš, který nevěřil ve vzkříšení Krista, dokud nevložil své ruce na rány Kristovy, tak ani geodeti nevěří, dokud si vše nezměří a nespočítají.</p> <p class='kurziva-odstavec'>Zdroj: <a href='http://www.rodinaonline.cz/archiv/2003/25/svaty.htm'>www.rodinaonline.cz/archiv/2003/25/svaty.htm</a></p> <h2><font face='Verdana' color='#000000' size='2'></font></h2>

<h2>Pavla Tryhubová</h2>

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2132


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] [Pošta]