[Home Page]

Kde byl zdroj úspěchu v Mapě roku?

<p>V porotě, která hodnotila nominované tituly v soutěži Mapa roku 2005, zasedli: doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc) - předseda komise, doc. ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň), doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. (OU Ostrava), Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno), ing. Petr Skála (ČZU Praha), RNDr. Ondřej Roubík a ing. Aleš Hašek.</p> <p>Komise hodnotila podle těchto kritérií: obecné údaje • kompozice mapy • matematické prvky • obsah - úplnost, správnost a aktuálnost • čitelnost • kvalita technického provedení • estetický dojem mapy • námětová pozoruhodnost.</p> <p>Zajímalo nás, proč třeba vyhrála ve své kategorii díla »Pardubický kraj - Národní kulturní památky« od společnosti SHOCart, s.r.o. a »Kladsko - Proměny středoevropského regionu, Historický atlas« (Historický ústav AV ČR a Univerzita Hradec Králové). Názor porotců, proč vyhrála právě tato díla, může být brán jako »doporučení tohoto díla pro čtenáře« a větší propagace soutěže Mapa roku a KS ČR.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc):</p> <p>Stručně řečeno - »Pardubický kraj« je námětově nová věc, je to faktograficky užitečné dílo a kartograficky bezchybný produkt.</p> <p>Za »Kladskem« je velký objem odborné práce, tato práce je multidisciplinární (historie, kartografie, informatika - je tam CD). Stále se zlepšuje úroveň produktů zpracovávající historické téma, je to velmi čtivé a čtenářsky velmi poutavé.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Doc. ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň):</p> <p>Přiznám se, že jsem z letošního ročníku byl malinko rozpačitý a mé hodnocení bylo spíše motivováno dílčími zajímavostmi, než abych byl některým dílem oslněn.</p> <p>Na mapě »Pardubického kraje« jsem byl přímo zpravodajem a vedle klasického obsahu se zvýrazněnými obrázkovými bodovými znaky památek jsem ocenil využití zmenšených císařských otisků středů měst vyhlášených za městské přírodní rezervace. Naopak mě mrzelo, že nikde nebyl citován zdroj těchto map (archiv ZÚ). Je to mapové dílo, které pomáhá v oblasti informovanosti ale také jako názorná pomůcka pro vzdělání.</p> <p>»Kladsko« je velice kvalitní publikace velkého rozsahu, kde jsou kopie málo známých starých map z oblasti Kladska, území, které mělo velice pohnutou historii. Pomocí kartografických děl je mimo jiné nádherně dokumentován vývoj územní správy, dopravní obslužnosti a sídel. Autorský kolektiv musel shromáždit a pracovat s obrovským množstvím různorodého badatelského materiálu.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno):</p> <p>Napsala bych něco moc ráda, ale bohužel mapy již nemám k dispozici a jen těžko si teď vybavuji podrobnosti.</p> <p class='tucna-kurziva-odstavec'>Ing. Petr Skála (ČZU Praha):</p> <p>Oba tituly znám jen z komise, kde se mapy hodnotily.</p> <p>»Pardubický kraj« vyhrál, protože dostal z nominovaných titulů nejvíce bodů. Není to nijak výjimečný titul, ale z těch, co byly v nominaci, zaujal členy komise nejvíce. Prostě slušná práce od SHOCartu s tím, že kartografové byli patrně hodně ovlivněni požadavky a financemi Pardubického kraje. Do kategorie Mapa roku není vhodné zařadit atlasy, neboť mají samostatnou kategorii a tam bylo těch titulů výjimečných hned několik.</p> <p>»Kladsko - proměny« je něco jiného. Atlas, který byl dělán profesionálně, jsem si prohlédl na komisi. Byl z nominovaných nejzajímavější a výjimečný. Zařadil jsem jej sám na první místo. Bohužel atlas nemám a nemohu jej více popsat, zůstal u doc. Voženílka.</p>

<h2>redakce</h2>

vyvěšeno: 01.06.2006
ID článku: 2134


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06+07
[Server] Z domova [Pošta]