[Home Page]

Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr

Svatý Tomáš – apoštol (atributy: kopí, meč nebo kameny; stavitelský úhelník) žil v 1. století a jinak mu říkali také Didymos, neboli Dvojče. Původním povoláním byl rybář.

Když Ježíš dostal vzkaz, že jeho přítel Lazar zemřel, chtěl se vrátit do Judska, kde ho nedávno málem ukamenovali. Všichni apoštolové se báli, jediný Tomáš statečně řekl: »Pojďme i my, abychom zemřeli spolu s ním!« (Jan 11,7-16). Nejslavnější zmínka v Bibli o sv. Tomášovi se váže k tomu, co se stalo po Kristově zmrtvýchvstání. Ježíš se ukázal učedníkům za zavřenými dveřmi, ale Tomáš s nimi zrovna nebyl. Učedníci mu později řekli: »Viděli jsme Pána.« Tomáš jim odpověděl: »Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.« Osmého dne se učedníci opět sešli, tentokrát i s Tomášem, a ač byly dveře zavřeny, Ježíš opět přišel mezi ně. Ukázal Tomášovi své rány a vyzval ho, ať do nich vloží prst a svou ruku. Řekl mu také: »Nepochybuj a věř!« Tomáš padl na kolena a odpověděl: »Můj Pán a můj Bůh!« Ježíš mu řekl: »Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.« (Jan 20, 19-29)

Podle apokryfů byl Tomáš povolán do Indie jako stavitel. Měl indickému králi Gundapharovi postavit palác, ale peníze, které na stavbu dostal, rozdal chudým a král se díky tomu obrátil. Později dal Tomáš v Kalamině, dnešním Mailapuru, roztavit bronzovou sochu slunečního boha a rozlícený velekněz ho za to probodl kopím. Nedaleko Mailapuru je tzv. »Velká Tomášova hora«, u níž stojí kostel Sv. Tomáše. Na oltáři je tam kamenný Tomášův kříž s nápisem ze 7. století o jeho kázání a mučednictví.

Tak vida. Patronem zeměměřičů je starý známý nevěřící Tomáš! (www.abcsvatych.com) A pak kde se vzala taková moudra, jako: dvakrát měř a jednou řež (lidové), sicher ist sicher (můj bývalý velmi pečlivý kolega), sytý geodet hladovému nevěří apod. Jen mě trochu zaráží výše zmíněný výrok Ježíšův: »Blahoslavení, kteří neviděli a uměřili.«

(lf), Vybral , upravil a některé pasáže doplnil Radek Petr

vyvěšeno: 01.06.2006
poslední aktualizace: 05.06.2006
ID článku: 2150


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server] HistorieZajímavosti [Pošta]