[Home Page]

CITT Praha

Projekt CITT Praha Akademie kosmických technologií oblast Galileo, GMES je realizován za podpory prostředků EU a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Záměrem projektu Akademie CITT Praha je vybudovat v Praze pracoviště pro systematické zvyšování znalostí v oblasti vysoce inovativních technologií a podporu jejich transferu do praxe se zaměřením na Galileo (společný projekt European Space Agency a Evropské Komise), EGNOS (European Global Navigation System) a GMES (Global Monitoring of Enviroment System).

Významným přínosem projektu je kromě vzdělávání také vytvoření podmínek pro komunikaci a spolupráci subjektů z různých ekonomických sektorů, jako jsou vysoké školy, neziskové organizace, sdružení podnikatelů a malé a střední firmy, subjekty výzkumu a vývoje. Realizátorem projektu je Česká kosmická kancelář, dále na projektu participuje Hospodářská komora České republiky, Chemapex Praha, ELTODO EG, GISAT, Immobilizer Central Europe, Lesprojekt služby, Uni Controls, PRINCIP, Telematix Services, Fakulta elektrotechnická ČVUT, ITS 42, Hospodářská komora hl. m. Prahy, Přírodovědecká fakulta UK, Fakulta stavební ČVUT, SPRINX Systems.

V rámci projektu se konají semináře a vzdělávací kurzy, mezinárodní i domácí konference, workshopy s mezinárodní účastí.

Během nasledujících dnů se můžete zúčastnit těchto akcí:
12.-13.6. Digitální fotogrammetrie a DPZ (Halounová - FS ČVUT)
12.-13.6. Aplikace GIS v oblasti životního prostředí (Štych - GISAT)
14.6. Základy GPS pro učitele SŠ a VŠ (Čábelka - PřF UK)
14.6. Využití GNSS v oblasti pozemní dopravy (Kubát - PRINCIP)
14.-15.6. Digitální kartografie (Veverka - FS ČVUT)
15.-16.6. Aplikace GIS v oblasti životního prostředí (Štych - GISAT)
16.6. Sběr dat pro digitální katastr (Huml - FS ČVUT)
19.6. GALILEO a služba EGNOS v aplikacích policie a IZS (Mervart - PRINCIP)
VI. 06 Základy a využití DPZ (Orlitová - GISAT)
VI. 06 Základy práce s geoinformacemi pro střední školy (Simotová - LESPROJEKT)
VI. 06 Tvorba SW, metodiky vývoje SW dle ESA standardů, aplikace pro numerické simulace a zpracování dat (Čáp - SPRINX)

Jakub Zmrzlík

vyvěšeno: 08.06.2006
poslední aktualizace: 12.06.2006
ID článku: 2170
další informace: www.citt.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jakub Zmrzlík a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
[Server]
DPZ
Školství Z domova
[Pošta]