[Home Page]

Zemřel ing. Pavel Vyskočil, DrSc.

Po krátké těžké nemoci zemřel doma i ve světě uznávaný geodetický odborník a bývalý vedoucí vědecký pracovník VÚGTK v oboru geodynamiky. Poslední rozloučení s ním bude v pátek 30. 6. 2006 v 10 hodin v bazilice kláštera premonstrátů na Strahově v Praze (Památník národního písemnictví - Strahovský klášter).

Ing. Pavel Vyskočil se narodil 9.2.1934 v Praze. Jeho předním zájmem byl výzkum recentních pohybů zemské kůry. Zastával vedoucí funkci v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM) a byl dlouholetým funkcionářem Mezinárodní geodetické asociace (IAG). Stejně tak byl členem význačných domácích vědeckých organizací. Bohatá je jeho publikační činnost, zahrnující kolem 60 titulů. Ing. Pavel Vyskočil psal i do našeho časopisu Zeměměřič. Velmi se zasloužil o dobré jméno čs. geodézie na mezinárodním poli. Za svou záslužnou celoživotní práci obdržel řadu významných domácích i mezinárodních ocenění. Přezato z www.zememeric.cz/osobnosti

redakce

vyvěšeno: 29.06.2006
poslední aktualizace: 03.07.2006
ID článku: 2185
další informace:www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=775
www.google.com/search?q=%22Pavel%20Vysko%E8il%22%20OR%20%22Vysko%E8il%20Pavel%22+site:www.zememeric.cz&btnG=Google+Vyhledat&hl=cs


Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
[Server] Různé [Pošta]