[Home Page]

Program 42. Geodetických informačních dnů

9. -10. listopadu 2006 pořádá ČSGK v Brně tradiční geodetické dny. Přinášíme vám předběžnou verzi programu akce...

Program 42. Geodetických informačních dnů

Čtvrtek 9.11. 2006 (9:00-17:00)
• Slavnostní zahájení
• Vystoupení představitelů resortu ČÚZK, ÚGKK SR
• Koncepce činnosti a působení SSGK, SZG
• ČSGK – současnost a perspektivy jeho rozvoje
• Po stopách Inků v Peru
• Zeměměřická knihovna ODIS a poskytování informací
• Nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a k zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem
• Novinky v dostupnosti mapových dat v ISKN a dálkovém přístupu, snímky z mapy v DP, definiční body a orientační mapa parcel
• Zavedení e-značky k výstupům z KN, poskytování ověřených výstupů z KN mimo katastrální úřady prostřednictvím dálkového přístupu
• Zajímavosti v datech KN
• Standardizace geografického názvosloví a vytváření konceptu map
• Vývoj názvů brněnských ulic a náměstí – od 13. století po současnost
• Kartografické dílo a autorské právo

Společenský večer s rautem a hudbou (20:00 – 23:00)

Pátek 10.11.2006 (9:00-14:00)
• Geomatika v moderní informační společnosti
• Koncepce základního registru územní identifikace a nemovitostí
• GIS pro potřeby měst, obcí, státní správy a správců technického vybavení
• Činnost a působení České asociace pro geoinformace
• Obsah a struktura výměnného formátu ISKN, možnosti využití
• Zpracování geometrických plánů ve výměnném formátu ISKN z pohledu resortu ČÚZK
• Výměnný formát ve formě XML, výhody a využití
• Aktuální stav české sítě permanentních stanic GPS CZEPOS
• Aktuální stav slovenské sítě permanentních stanic GPS SKPOS
• Automatizované technologie měření a zkušenosti z jejich využití v praxi
• Vytyčovací síť Simplonského tunetu

redakce

vyvěšeno: 19.09.2006
ID článku: 2237
další informace: www.zememeric.cz/diar/diar2.php#357


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] ČSGK [Pošta]