[Home Page]

Chlouba Prahy - IMIP zrušen

Dne 14.9.2006 zastupitelstvo hl. města Prahy zrušilo k 31.12.2006 příspěvkovou organizace IMIP. Veškeré činnosti, jakož i výdej dat a předávání dokumentací skutečného provedení staveb převezme od 1.1.2007 v plné kompetenci Útvar rozvoje hlavního města Prahy.

Institut městské informatiky hl. m. Prahy je (byla!) organizace hl. m. Prahy, která:
- zajišťuje tvorbu, aktualizaci a správu souboru digitálních map Prahy,
- spravuje archiv původní (grafické) Technické mapy Prahy (vyhotovené v období 1963 - 1986),
- spolupracuje na vydávání účelových mapových děl o Praze,
- přejímá geodetické dokumentace skutečného provedení staveb a
- poskytuje data digitálních map Prahy uživatelům.

Bohatou činnost IMIPu možná charakterizuje nejlépe nabídka jejich služeb na http://www.imip.cz/nabidka.html Největší přínos, alespoň jak to vnímáme u nás v redakci časopisu Zeměměřič, je pořádek v datech, který Praze nejedno město (nebo kraj) závidělo. Geodetické práce jsou v Praze tak intenzivní, že pouze mocný nástroj, který se v podobě IMIPU podařilo v roce 1991 zřídit, to mohl zvládnout.

Zatímco zastupitelé (politici) považují IMIP za druhohorního ještěra, Technická správa komunikací (odborníci a partneři) se domnívá, že bez IMIPu data do digitální mapy prostě nedoputují. Zřízení IMIPu si vyžádala praxe a čas ukáže, že jeho zrušení přinese težkosti, které si zastupitelstvo zatím neumí představit. To, co se Praze díky IMIPu podařilo, je nyní zahozeno, práce odborníku znevážena a data jako nejcennější část informačních systémů dána napospas. Budou brzy nové volby, tak věřme, že budoucí zastupitelé budou chytřejší a kroky těch současných budou ještě vratné.

Zatím sbohem, digitální mapo Prahy, podklade pro informační systémy veřejné správy, informační systém hl. m. Prahy a potřeby uživatelů... Díky Ti za 15 let tvrdé služby.

redakce

vyvěšeno: 20.09.2006
ID článku: 2241
další informace:www.imip.cz
www.imip.cz/nabidka.html
www.novinky.cz/domaci/praha-hazarduje-s-dulezitymi-digitalnimi-mapami_95672_3j76a.html


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] GeodézieGIS [Pošta]