[Home Page]

Diplomky v anotacích nebo v plném znění?

Internet je mocné médium a často také první způsob, jak prezentovat svou odbornou kariéru. Mnohé české vysoké školy a univerzity proto takto představují diplomové práce svých studentů - ať již v plném znění, nebo častěji ve stručných anotacích. Dostupnost, podrobnost a kvalita těchto komentářů však bývá velmi rozdílná. Pojďte se s námi projít po webech českých vysokých škol, resp. jejich kateder zabývajících naším oborem.

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

web.natur.cuni.cz/gis

Na stránkách Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie můžete najít pod odrážkou »Výuka« abstrakty bakalářských a magisterských prací. Zatímco práce bakalářská není uvedena ani jediná, magisterských prací je tu celkem sedm z roku 2004 a osm z roku 2005. Abstrakty jsou psány česky i anglicky.

ČVUT, Stavební fakulta, Katedra mapování a kartografie

gama.fsv.cvut.cz

Díky GeoWikiCZ, službě, kterou provozuje obor G+K na FSv ČVUT v Praze, naleznete na webu anotace diplomových prací, které byly na této škole řešeny. Nejstarším zde uvedeným záznamem jsou dvě práce ze zimního semestru 1996, které prezentuje Katedra geodézie a pozemkových úprav (ostatní katedry se k anotacím diplomek na webu připojily až o dva roky později!). S upřímnou radostí dodáváme, že vedoucím všech diplomek prezentovaných na tomto webu byl po celé čtyři semestry osamocený Jan »Johny« Ratiborský, náš vážený autor seriálů o geofilatelii a památkách.

Pro představivost citujeme anotace zmíněných »prvních vlaštovek« (viz obr.).

Úspěšnost GeoWikyCZ při zveřejňování anotací je poněkud rozporuplná. Zatímco rozjezd byl evidentně obtížný (1996 - 2, 1997 - 1, 1998 - 10), v dalších letech se s diplomkami »roztrhl pytel« (1999 - 70, 2000 - 60, 2001 - 49, 2002 - 67, 2003 - 37, 2004 - 47) a diplomky z let posledních zřejmě ještě pro web neuzrály (2005 - 10, 2006 - zatím 5). Kupříkladu podle údajů z letního semestru 2003 by se mohlo zdát, že se pouze dvě katedry zmohly na tři diplomky a jinde se nedělalo nic.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

www.geogr.muni.cz

Brněnská Masarykova univerzita, resp. Geografický ústav její Přírodovědecké fakulty na webu anotace nezveřejňuje - pouze v každém roce uvádí abecední seznam diplomantů s názvy jejich diplomových prací a jmény jejich vedoucích. Seznam se datuje od roku 1994 s těmito počty diplomantů: 1994 - 19, 1995 - 34, 1996 - 51, 1997 - 41, 1998 - 40, 1999 - 42, 2000 - 33, 2001 - 24, 2002 - 23, 2003 - 30, 2004 - 39, 2005 - 41, 2006 - 35.

ČVUT Brno, Fakulta stavební, Ústav geodézie

www.fce.vutbr.cz

Ani na oficiálních stránkách Ústavu geodézie, ani na stránkách celé stavební fakulty se nám při nejlepší snaze nepodařilo najít seznam diplomových prací, natož jejich anotace nebo dokonce celé znění. Našemu cíli jsme se nejvíce přiblížili díky poněkud utajeným stránkám zdejšího Knihovnického informačního centra: library.fce.vutbr.cz/ kde se ovšem dal najít pouze seznam diplomových prací, které si v knihovně můžete - a nebo často ani nemůžete - prezenčně zapůjčit (čistě pro zajímavost: 2004 - 27, 2005 - 38). Nedokonalost oficiálních míst v Brně zachraňují »študáci i absolventi, geodeti a kartografové z Brna«, na jejichž stránkách: www.geodeti.unas.cz/ se konečně daly vystopovat anotace k diplomkám - ovšem pouze pro rok 2006 (16).

UJEP, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatiky

fzp.ujep.cz/kig/

Ani na stránkách KIG Fakulty životního prostředí z ústecké univerzity nás obzvláště nepotěšili - jediné, co se zde dalo najít, byl seznam obhájených diplomových prací (od června 2001 do května 2005 jich bylo uvedeno celkem 23) a také anotace čtyř »rozpracovaných« diplomových prací. Toť vše.

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

www.geoinformatics.upol.cz

Po Ústí a Brnu doslova pohlazení po duši - pravda, nesmíme chtít sahat příliš do historie, ale za poslední dva roky zde představili poměrně jednoduchý a velice účinný systém: každý student zároveň s diplomovou prací odevzdává její webovou prezentaci, takže si můžete přímo na webu prohlédnout 8 diplomek z roku 2005 a 14 z roku 2006.

VŠB-TU, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky

gis.vsb.cz/

Také Institut geoinformatiky má na svých stránkách v rámci výzkumných publikací seznam diplomových prací - sice bez anotací, ale zato je u většiny z nich webová prezentace. Seznam sahá do historie poněkud hlouběji: 1999 - 7, 2000 - 19, 2001 - 15, 2002 - 10, 2003 - 5, 2004 - 22, 2005 - 18, 2006 - 16.

VŠB-TU, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví

igdm.vsb.cz/

Stejná fakulta - jiný přístup. Na stránkách Institutu geodézie a důlního měřictví nenajdete ani anotace, ani diplomky - pouze v rámci »Aktualit« objevíte »Návrhy diplomových a bakalářských prací pro školní rok 2006/2007« a v rámci obzvláště propracovaného »Seznamu absolventů« vždy pro konkrétní rok u každého absolventa (zřejmě) zadání jeho diplomové práce. Seznamy absolventů se datují (až na výjimky) od roku 1953, od roku 2002 u nich figurují zadání diplomek (2002 - 21, 2003 - 13, 2004 - 18, 2005 - 15, 2006 - 27).

Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, GIS

www.kma.zcu.cz

Geomatika se na Západočeské univerzitě v Plzni studuje na Katedře matematiky a seznam závěrečných prací studentů na svých stránkách zveřejňuje v rámci všech diplomových prací této katedry.

Diplomové práce studentů GIS za několik posledních let (1999 - 1, 2000 - 1, 2002 - 6, 2003 - 4, 2004 - 15, 2005 - 11, 2006 - 6) jsou navíc v plném znění (v PDF) zveřejněny na fakultním webu: www.gis.zcu.cz/studium/dp/ . Jedinou výtku lze snad možná mít k systému zveřejňovaných prací - jedná se o pouhé adresáře členěné podle let a obsahující příslušné diplomky - výborné pro přehlednost, ale amatérský design...

redakce

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 09.10.2006
ID článku: 2275


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] Školství [Pošta]