[Home Page]

Seznam nových ÚOZI za rok 2006

Navazujeme na naše články o zkouškách ÚOZI z č. 12/05 a zveřejňujeme další kolegy, kteří získali úřední oprávnění. Zkoušky probíhají většinou 3x ročně - letos se první konaly ve dnech 15. a 16. 2. Z 21 přihlášených se zkoušky zúčastnilo 16 žadatelů o úřední oprávnění, 5 žadatelů se omluvilo. 12 žadatelů ve zkoušce prospělo (11 nových, 1 si oprávnění rozšířil), 4 neprospěli. Všem novým ÚOZI blahopřejeme a v roce 2006 budou od nás zdarma dostávat časopisy Zeměměřič a GEOinformace.

Odbornou přípravu ke zkouškám provádí VÚGTK ve Zdibech (www.vugtk.cz) a vzdělávací semináře jsou přístupné všem zájemcům.

Složení zkušební komise: ing. Hejda (podnikatelská sféra), ing. Kodýtek (KÚ pro Jihomoravský kraj), ing. Lechner (podnikatelská sféra), doc. Michal (ČVUT), ing. Olivová (ČÚZK), ing. Pouč (KP Olomouc), doc. Procházka (ČVUT), ing. Votrubec (podnikatelská sféra). Předsedou komise byl ing. Seik (ZKI Praha).

15. - 16. 2. 2006

Číslo Příjmení a jméno PSČ a obec rozsah úřed. opr
2285. DOSTÁL Jiří 768 24 Hulín a b c
2286. MAZAL Leoš 470 01 Česká Lípa a b  
2287. NOVÁK Jiří 570 01 Litomyšl a   c
2288. HABROVEC Jiří 619 00 Brno a   c
2289. POLÁKOVÁ Jana 267 18 Karlštejn a    
2290. ENDRŠT Kamil 142 00 Praha 4 a   c
2291. HABR Jiří 549 01 Nové Město nad Metují¨ a b  
2292. CUŘÍN Martin 150 00 Praha 5 a   c
2293. VALIŠOVÁ Dana 273 01 Kamenné Žehrovice a   c
2294. NEDOMA Martin 150 00 Praha 5 a   c
2295. ŠAŠINKA Jaromír 779 00 Olomouc a    

redakce

vyvěšeno: 06.10.2006
poslední aktualizace: 10.10.2006
ID článku: 2277


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]