[Home Page]

Autodesk představil Topobase - řešení pro správu infrastrukturních aktiv

Firma Autodesk představila Autodesk Topobase 2007, řešení pro navrhování a správu infrastruktury. To vychází z aplikací Autodesk Map 3D a Autodesk MapGuide Enterprise a řeší praktické problémy organizací, které pracují na infrastrukturních projektech, například vodovodech nebo kanalizacích.

Řešení umožňuje týmovou spolupráci a nabízí ucelený pohled na veškerá podniková data. Prostorová data a informace, které jsou obvykle ve správě několika oddělení, ne vždy hladce přecházejí mezi procesy, odděleními a různými softwarovými systémy. Autodesk Topobase 2007 tento problém řeší tak, že integruje data z aplikací pro počítačově podporované navrhování (CAD), z databází majetku, z geografických informačních systémů (GIS) a z papírových i elektronických zdrojů informací o zákaznících do centralizované databáze prostorových informací o infrastruktuře. To přináší vyšší efektivitu provozu včetně menšího objemu nedokončených projektů, rychlejší odezvy služeb zákazníkům, urychleného řešení výpadků a podobně.

Autodesk Topobase umožňuje využívat data infrastrukturního projektu ve všech fázích projektu - od návrhu a výstavby až po průběžnou správu infrastruktury.

Topobase je otevřený a flexibilní systém, který byl navržen pro integraci se stávajícími podnikovými systémy bez nutnosti nákladných proprietárních nástrojů nebo middlewaru. Standardní moduly pro správu konkrétních typů infrastrukturních aktiv umožňují rychlou implementaci a tedy i rychlou návratnost investic.

Autodesk a Oracle: Úplná řešení pro GIS

Část funkčnosti řešení Autodesk Topobase 2007 vychází z databáze Oracle Spatial 10g Release 2, která je v něm integrována. Oracle Spatial poskytuje robustní úložiště pro různá data CAD, GIS a informace o aktivech. Kombinace geoprostorových řešení Autodesku a databáze Oracle Spatial pomůže organizacím spravovat prostorové informace v otevřeném prostředí, které lze integrovat se stávajícími podnikovými aplikacemi a geografickými informačními systémy.

Vertikální moduly pro jednotlivé typy infrastruktur, řešení pro správu geodetických a katastrálních dat

Řešení Autodesk Topobase 2007 nabízí řadu standardních modulů, při jejichž vývoji se počítalo se zvláštními potřebami v jednotlivých infrastrukturách (vodárenství, kanalizace, teplovody, plynovody, telekomunikační sítě).

Každý modul Topobase má podrobný datový model, pracovní postupy a modely zobrazení a lze jej jednoduše nakonfigurovat podle potřeb konkrétního podniku.

Nový Autodesk Topobase rovněž disponuje standardním řešením pro správu geodetických a katastrálních dat.

Jako první budou k dispozici moduly pro vodovody a kanalizace, v blízké budoucnosti budou zpřístupněny další moduly. Autodesk Consulting nebo certifikovaní partneři mohou pro klienty vytvořit na zakázku další moduly.

Dostupnost

Řešení Autodesk Topobase 2007 v mezinárodní angličtině bude k dispozici v říjnu 2006. Další informace můžete získat na adrese www.autodesk.com/topobase.

redakce, tisková zpráva Autodesku

vyvěšeno: 16.10.2006
ID článku: 2297
další informace: www.autodesk.com/topobase

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel redakce a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server] Software [Pošta]