[Home Page]

Podpořte Geopárty 2006

Vážený (á) pane(í),

Dovolte mi, abychom Vás pozvali na studentskou akci pořádanou již tradičně studenty 4.ročníku VUT Brno, Fakulty stavební, oboru Geodézie a kartografie.

GEOPÁRTY 2006

se koná dne 20.11.2006

v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno

Geopárty 2006 se pořádá tradičně již 29. rok. Každoročně se této akce účastní asi 400 studentů VUT Brno oboru Geodézie a kartografie. Geopárty se koná při příležitosti pasování prvního ročníku studentů geodézie do „Cechu zeměměřického“. Bohatý program včetně tomboly doprovází živá kapela.

Celou akci konanou pod záštitou děkana Fakulty stavební VUT v Brně, zajišťuje 4.ročník studia oboru Geodézie a kartografie.

V souvislosti se zajištěním této akce si Vás dovolujeme požádat o sponzorský příspěvek, sponzorský dar. Smlovu o sponzorském příspěvku bude garantovat oficiálně děkan FAST VUT v Brně Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. V případě Vašeho zájmu umístíme během konání akce sponzorské logo (případně Vámi dodané propagační materiály), na viditelné místo vyhrazené pro sponzory.

Celkový rozpočet této akce se pohybuje na úrovni 50 000 Kč. Cena zahrnuje pronájem sálu, provizi skupiny, zvukařů, osvětlovačů a ceny do tomboly.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím organizační výbor:

Romana Bažantová, RomankazArku@seznam.cz, tel.: 608 053 806

Eva Valentová, Effa7@seznam.cz, tel: 777 332 778

Garant: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie

Veveří 95, 662 37 Brno

IČO: 216305, DIČ : CZ216305

Vedoucí ústavu geodézie: Doc. Ing. Josef Weigel, CSc., weigel.j@fce.vutbr.cz,

tel.:541 147 213

Zástupce vedoucího: Ing. Jiří Bureš, bures.j@fce.vutbr.cz, tel.: 541 147 212

S pozdravem a děkujeme.

podpis: ………………………….
Doc. Ing. Josef Weigel, CSc

podpis: ………………………….
Romana Bažantová

redakce

vyvěšeno: 17.10.2006
ID článku: 2300
další informace: www.fce.vutbr.cz/struktura/ustav.asp?IDprac=2310


Z časopisu Zeměměřič č. 06-10
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]