[Home Page]

Juniorstav 2007

Zveme Vás na Juniorstav 2007 pořádaný 24. ledna 2007 v prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Na akademické půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se i letos koná tradiční odborná konference doktorského studia. Letošní 9. ročník proběhne pod názvem JUNIORSTAV 2007. Konference je určena pro všechny studenty doktorských studijních programů v prezenční i distanční formě studia nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
Doktorandům se tak nabízí možnost publikovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti a prezentovat je širší veřejnosti. Zároveň mohou navázat kontakty se studenty z domácích i zahraničních vysokých škol a konzultovat s nimi odborné problémy. Kromě spolupráce mezi vysokými školami mohou dále navázat spolupráci i s odbornými subjekty – podniky.
Konference probíhá pod záštitou děkana FASTu VUT v Brně Prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. a rektora VUT v Brně Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA.

Celá konference je rozdělena do dvaceti sekcí, pro obor Geodézie a kartografie jsou stejně jako v minulých ročnících vyhrazeny sekce dvě:
1. Teoretické aspekty geodézie a kartografie
2. Praktické aspekty geodézie a kartografie.
Konference pro tyto dvě sekce proběhne 24.1.2007 na Ústavu geodézie FASTu VUT.

Veškeré bližší informace o plánované konferenci včetně elektronických přihlášek (uzávěrka přihlášek 24.11.2006) naleznete na oficiálních webových stránkách:
juniorstav2007.fce.vutbr.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky a na Vaší účast na konferenci.

V souvislosti se zajištěním této akce si Vás dovolujeme požádat o sponzorský příspěvek. Prezentace sponzorů konference je možná formou reklamní tabule vystavené po celou dobu konference, otištění reklamy ve sborníku konference, uvedením reklamy na webových stránkách konference, atd.

Dotazy směřujte na kontakty uvedené na oficiálních webových stránkách, dotazy týkající se přímo oboru Geodézie a kartografie můžete psát na emailové adresy hasova.a@ fce.vutbr.cz nebo michalusova.m@ fce.vutbr.cz.

Anna Hašová

vyvěšeno: 26.10.2006
ID článku: 2308
další informace: juniorstav2007.fce.vutbr.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]